Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Dysgwr Dan Glo

Fryen ab Ogwen  Other books by Fryen ab Ogwen

List of poems:

Mihangel

Wyt Ti'n Cofio

Mae Gen i Gariad

Cerdd ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 22ain, 1979

Pe baet ti'n ferch

Trip ar dy Gesail

Edrych Arnat Ti

Pum Mlynedd

Ffarwel Monk

Mi Glywais Dyner Lais

Cerdd i Jeni Bone

Cerdd Sydyn

Stifyn O'Connel

Nadolig '81

Cân y Bachgen Bach

Yr Ymweliad

Pan na ddaeth Llew i 'ngweld wedi'r cwbl

Cerdd yr Hanner Beisicl

Cerdd i Nyrs Nad Oedd yn Hardd

Down in the chokey

ISBN: 9780862431198

Category: Poetry

Language: Welsh

3.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304