Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Directory of Welsh Organisations and Businesses


If you would like us to add the details of your organisation/company to this directory, or if there is any need to correct anything, please fill in this form .

Booksellers
Choirs
Colleges and Universities
Food and Accommodation
Magazines
Media and Film
Mentrau Iaith (Language Initiatives)
Organisations
Papurau Bro (Local Welsh-medium newspapers)
Printers and publishers
Private companies
Record labels and studios
Religious
Theatres and Theatre Companies
Translators
Welsh Bands
Welsh-language Helplines

Search the directory for:

Organisations

A.T.L.

Action on Hearing Loss Cymru (RNID Cymru gynt)

Adran Economi a Thrafnidiaeth

Advocacy Support Cymru

Age Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lloyd George

Amgueddfa o Wisgoedd y Cymry

Amgueddfa Rufeinig Segontium

Amgueddfa Wln Cymru

Amgueddfeydd Archifau & Llyfrgelloedd Cymru

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

Antur Nantlle

Antur Padarn

Antur Penllyn

Antur Teifi

Antur Waunfawr Cyf.

ASD info Cymru

Asiantaeth Antur Clwydfro

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Barnardo's Cymru

Bevan Foundation

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Bobath Children's Therapy Centre Wales

CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg)

CADW

Caer Gors

CAFOD

Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri

Canolfan Bedwyr

Canolfan Cymry Llundain

Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Canolfan Henblas

Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn

Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Morlan

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd P C

Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd

Carers Wales

Castell a Melin Heli Caeriw

CBAC

Cefn

Cerdd Gymunedol Cymru

Chwarae Teg

Chwaraeon Cymru

Clera

Clwb Beic Modur Eryri

Clwb Cinior Rhondda

Clwb Criced Morgannwg

Clwb Ieuenctid y Rhondda

Clwb Mynydda Cymru

CND Cymru

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Comisiwn Digwyddiadau Gwynedd

Comisiwn Etholiadol Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Croeso Cymru

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Cronfa Loteri Fawr

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Cyd

Cyfeillach Bro Goronwy

Cyfeillion Llyn

Cyfeillion Plas Tan-y-Bwlch, Maentwrog

Cyfeillion y Ddaear (Cymru)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfreithwyr.com

Cylch Cinio Bro Goronwy

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby

Cylch Llenyddol Bro Elyrch

Cylch Llenyddol y Faenol Fawr

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Cylch y Glannau

Cylch yr Iaith

Cymad

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Cymdeithas Athletau Ysgolion Cymru

Cymdeithas Bob Owen

Cymdeithas Brodwaith Cymru

Cymdeithas Carnhuanawc

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

Cymdeithas Cyfeiriannu Cymru

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithas Cymru-Ariannin

Cymdeithas Cymru-Llydaw

Cymdeithas Drama Cymru

Cymdeithas Edward Llwyd

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru

Cymdeithas Gwaith Maes

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru

Cymdeithas Gymraeg Trefynwy a'r Cylch

Cymdeithas Gymraeg Treorci ar Cylch

Cymdeithas Gymraeg yr Iseldiroedd

Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Cymru

Cymdeithas Hanes Bro Goronwy

Cymdeithas Hanes Diwydiant Cymru

Cymdeithas Hanes Dyffryn Nantlle

Cymdeithas Hanes Plaid Cymru

Cymdeithas Hanes Teulu Dyfed

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwent

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Cymdeithas Hynafiaethau Cymru

Cymdeithas Lenyddol Bro Goronwy

Cymdeithas Llafar Gwlad

Cymdeithas Morrisiaid Mn

Cymdeithas Pl-droed Cymru

Cymdeithas Strc

Cymdeithas Ted Breeze Jones

Cymdeithas Twm Sion Cati

Cymdeithas y Cerddwyr

Cymdeithas y Cymod yng Nghymru

Cymdeithas y Merlod ar Cobiau Cymreig

Cymdeithas y Penrhyn

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg (CYDAG)

Cymorth i Fenywod

Cymru Goch

Cymuned

Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Cenedlaethol Henoed Cymru

Cyngor Crefft Cymru Cyf.

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Cyngor Gofal Cymru

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cyngor Llyfrau Cymru

Cyngor y Gweithlu Addysg

Cynllun Hyrwyddo Llenyddiaeth Gwynedd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

CYSWLLT - Cymdeithas Cyfathrebwyr Cymru

Cysylltu

Cywaith Cymru

Dawns i Bawb

DCELLS

Diabetes UK Cymru

Dinas Cerdd Llanelwy

Dolen Cymru

Dyfodol

Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe

DysguAddysgu

Ecodyfi

ECTARC

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Elusen Noah's Ark

Fforwm Crefft Cymru Cyf.

Fforwm Hanes Cymru

Fforwm Iaith Genedlaethol

Fforwm Ieuenctid Cymru ar Ddatblygu Cynaladwy

FSB Wales

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru

Gofal a Thrwsio Gwynedd Cyf.

Gofal Profedigaeth Cruse Cymru

Gogledd Creadigol

Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gr

Gweld Gwyddoniaeth

Gwifren Gwylwyr S4C

Gwobr Dug Caeredin (Cymru)

Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Hybu Cig Cymru

IAITH: y ganolfan cynllunio iaith

Kaleidoscope Project

Llenyddiaeth Cymru

Llyfrau Llafar Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell Iechyd Cymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Matrix Olympic Taekwondo

Meic

Menter a Busnes

Menter Fachwen

Mercator

Merched y Wawr

MHM Wales (Mental Health Matters)

Mostyn

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru

Mudiad Meithrin

N D Addysg

N.A.H.T. Cymru

N.A.S.U.W.T.

N.U.T.

NewLink Wales

NFER Cymru

Nwy Prydain

Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Oriel Ty Turner

Oriel Ynys Mn

P.I.G.O.

Panel Cyfryngau Cymru

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Parc Cenedlaethol Eryri

Pard Gwyl Dewi Aberystwyth

Plaid Cymru

Plant yng Nghymru / Cymru Ifanc

Plas Tan-y-bwlch

PONT

Pontio

Prifysgol Cymru

Pwyllgor Teithwyr Trn Cymru

Race Council Cymru

Railfuture Cymru

Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG)

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sefydliad Aren Cymru

Sefydliad Cenedlaethol Cymru-America

Sefydliad Materion Cymreig

Sefydliad Siartredig Dros Farchnata

Sefydliad y Merched (NFWI)

Sesiwn Fawr Dolgellau

Sgiliaith

Shelter Cymru

Show Racism the Red Card Cymru

Sioe Amaethyddol Mn

SNAP Cymru

St John Cymru-Wales

Stafell Fyw Caerdydd

Stonewall Cymru

Storiel

Tearfund Cymru

Teifi Harps

The Wallich

trac: Corff Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru

Trenau Arriva Cymru

Tros Gynnal Plant

Ty'r Gwrhyd

Un Llais Cymru

Undeb Amaethwyr Cymru

Undeb Awduron Cymru

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (NUS)

Undeb Credyd Plaid Cymru

Undeb Cymru ar Byd

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA)

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB)

Undeb Rygbi Cymru

Uned Breswyl Bontnewydd (Cyngor Gwynedd)

Uned Cefnogi Teuluoedd

Urdd Gobaith Cymru

Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru

Urdd yr Ysgrifenwyr

Voices From Care

welshrepublic.com

Women's Arts Association

Y Gymdeithas Ddeintyddol

Y Gymdeithas Feddygol

Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Y Gyngres Geltaidd

Y Samariaid

Y Tabernacl

Ymchwil Cancr Cymru

Ymddiried

Ymddiriedolaeth Gogledd Ddwyrain India-Cymru

Ymddiriedolaeth Gwynfor Evans

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

Yr Academi Frenhinol Gymreig

Yr Archif Wleidyddol Gymreig

Yr Atom

Yr Elusen Gobaith mewn Gweithrediad

Yr Undeb Celtaidd (Cangen Cymru)

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

New!

Clawr | Cover The Welsh at Passchendaele  1917
The Welsh at Passchendaele 1917
Jonathan Hicks
14.99
full details

Clawr | Cover Highlights from Welsh History
Highlights from Welsh History
Emrys Roberts
3.99
full details

Clawr | Cover A Welsh Wander
A Welsh Wander
Tom Davies
12.99
full details

Clawr | Cover The Lions Rugby Quiz Book
The Lions Rugby Quiz Book
Matthew Jones
3.99
full details