Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Directory of Welsh Organisations and Businesses


If you would like us to add the details of your organisation/company to this directory, or if there is any need to correct anything, please fill in this form .

Booksellers
Choirs
Colleges and Universities
Food and Accommodation
Magazines
Media and Film
Mentrau Iaith (Language Initiatives)
Organisations
Papurau Bro (Local Welsh-medium newspapers)
Printers and publishers
Private companies
Record labels and studios
Religious
Theatres and Theatre Companies
Translators
Welsh Bands
Welsh-language Helplines

Search the directory for:

Welsh-language Helplines

Adran Gwaith a Phensiynau

Arolwg Ordnans

Asiantaeth Cynnal Plant

Asiantaeth Safonau Bwyd

Barclays

BBC

BT

Bwrdd Croeso Cymru

Canolfan Byd Gwaith

Cofrestrfa Tir

Comisiwn Brenhinol Henebion yng Nghymru

Comisiwn Etholiadol

Comisiynydd y Gymraeg

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyllid y Wlad

Cymorth i Fenywod

Cyngor Chwaraeon

Cyngor Gofal Cymru

Cynilion Cenedlaethol

DVLA

Dwr Cymru

Epilepsy Action

Galw Iechyd Cymru

Gwasanaeth Darllen Mesuryddion

Gwasanaeth Pasbort

Gweinyddiaeth Amddiffyn

Heddlu Gogledd Cymru

HSBC

HTV

Lloyds TSB

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llysoedd: Cyffredinol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

MEIC

NatWest

NSPCC Cymru

Nwy Prydain

Ofcom

Parcelforce

Prawf Gyrru

Principality

Rheithgorau

S4C Gwifren Gwylwyr

Scottish Power Manweb

Shelter Cymru Fyw

Swyddfa Cofnodion Troseddol

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddfa’r Post

Traveline Cymru

Trenau

Treth ar Werth / Yswiriant Gwladol

Trwyddedu Teledu

Ty’r Cwmnïau

Y Gwasanaeth Pensiwn

Y Samariaid

Ymholiadau rhifau ffôn
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

New!

Clawr | Cover Flame in the Mountains
Flame in the Mountains
H A Hodges
£12.99
full details

Clawr | Cover Glyndwr to Arms!
Glyndwr to Arms!
Moelwyn Jones
£7.99
full details

Clawr | Cover Highlights from Welsh History
Highlights from Welsh History
Emrys Roberts
£3.99
full details

Clawr | Cover Handball: The Story of Wales’ First National Sport
Handball: The Story of Wales’ First National Sport
Kevin Dicks
£14.99
full details