Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Hen straeon

Cyflwyno syniadau J.R. Jones i 'genhedlaeth newydd o ddarllenwyr'

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn edrych o'r newydd ar syniadaeth yr athronydd o Gymro J.R. Jones yn y gobaith o'u cyflwyno i ddarllenwyr newydd.

Ysgrifau am am J R Jones, un o gewri athroniaeth yng Nghymru yw Astudiaethau Athronyddol: 6. Argyfwng Hunaniaeth a Chred - Ysgrifau ar Athonyddiaeth J. R. Jones ac fe'i golygwydd gan E. Gwynn Matthews.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(22/08/2017)

Cyfrol am alar yn y Gymraeg yn torri record

Mae cyfrol unigryw am alar wedi torri record am werthu allan brin fis ar ôl ei chyhoeddi'n wreiddiol.

Mae Galar a Fi yn cynnwys ymateb 14 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar a'r ffordd y gwnaethon nhw ddelio â'u galar. Mae'r ymatebion yn y gyfrol yn amrywio o gerddi, llythyron, dyddiadur, ysgrifau i straeon byrion.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(21/08/2017)

'Angen mwy o ffuglen i ddysgwyr Cymraeg' meddai awdur a thiwtor Cymraeg i Oedolion

Mae awdur amlwg a thiwtor Cymraeg i Oedolion wedi dweud bod angen 'mwy o ffuglen ar gyfer dysgwyr Cymraeg'.

'Mae angen mwy o nofelau ar gyfer dysgwyr yn benodol, ond a fydd yn apelio at gynulleidfa ehangach na hynny hefyd' meddai'r awdur Mared Lewis.

Daw ei sylwadau yn sgil cyhoeddi'r nofel Fi a Mr Huws yr wythnos hon fydd yn addas ar gyfer dysgwyr.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(02/08/2017)

Sut le fydd Cymru erbyn 2056?

Pobol Cymru'r dyfodol sydd wrth galon nofel newydd Catrin Dafydd a gyhoeddir yr wythnos hon.

Wedi ei lleoli yng Nghymru y dyfodol agos, nofel gyffrous a deallus yw Gwales sydd yn ymdrin â'r cwestiwn, beth fydd dyfodol Cymru a'i phobol?

Yn y nofel, mae Brynach Yang am orffen popeth. Ac mae'n mynd i'w wneud e. Heno. Ond beth fydd yn digwydd i Gymru wedyn? Mae ymgyrch Gwales ar fin dechrau ar siwrne gythryblus... a Brynach sy'n arwain y chwyldro.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(01/08/2017)

Cyfeillion hoff Hedd Wyn yn ei gofio ar ganmlwyddiant ei farwolaeth

Ym mlwyddyn cofio canmlwyddiant marw Hedd Wyn (1917-2017), mae cyfrol newydd arbennig yn adrodd munudau olaf y bardd gan lygad-dyst a welodd y bardd yn syrthio.

Mae Cofio Hedd Wyn: Atgofion Cyfeillion a Detholiad o'i Gerddi gan Robin Gwyndaf yn cynnwys tystiolaeth o lygad y ffynnon nifer o gyfeillion hoff Ellis Humphrey Evans, mab cyntaf anedig Yr Ysgwrn, Trawsfynydd.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(31/07/2017)

Codi llen ar feddyginiaethau gwerin Cymru

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir yr wythnos hon yn codi'r llen ar hen arferion meddygaeth werin Cymru yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif.

Cyfrol gynhwysfawr am feddyginiaethau gwerin yw Meddyginiaethau Gwerin Cymru gan Anne Elizabeth Williams sy'n adlewyrchu llawer o ymchwil manwl ac yn ymwneud â phob rhan o Gymru.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(27/07/2017)

Cyhoeddi Cofiant Cledwyn Hughes yn ei hen etholaeth yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn

Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn am wyth mlynedd ar hugain rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn y Blaid Lafur Brydeinig ar yr adegau pan oedd hi mewn llywodraeth yn Llundain yn 60au a 70au'r ganrif ddiwethaf. Fel yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos wedi hynny cafodd ddaliad llwyddiannus fel Arweinydd yr Wrthblaid yn Nhŷ'r Arglwyddi pan oedd Thatcher yn Brif Weinidog.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(26/07/2017)

Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn y Gymraeg

Mae cyfrol a gyhoeddir yr wythnos hon yn ceisio torri'r tabŵ sydd o amgylch galar gan gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg i'r rhai sydd yn ymdopi ag ef.

Mae Galar a Fi yn cynnwys ymateb 14 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar a'r ffordd y gwnaethon nhw ddelio â'u galar. Mae'r ymatebion i galar yn y gyfrol yn amrywio o gerddi, llythyron, dyddiadur, ysgrifau i straeon byrion.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(24/07/2017)

Llyfr plant newydd yn codi ymwybyddiaeth am hylendid mr

Mae llyfr newydd Cymraeg ar gyfer plant a gyhoeddir yr wythnos hon yn dysgu moeswers bwysig am beidio â thaflu sbwriel i'r môr.

Mae Cadi dan y Dŵr gan yr awdur poblogaidd Bethan Gwanas yn stori hyfryd, llawn hud a lledrith am fywyd o dan y môr ar gyfer darllenwyr ifanc, tua 5 - 8 mlwydd oed, gyda lluniau gan Janet Samuel.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(21/07/2017)

Cip olwg ar hanes Trawsfynydd ym mlwyddyn fawr Hedd Wyn

Caiff hanes ardal Trawsfynydd ei adrodd o'r newydd mewn cyfrol a gyhoeddir yr wythnos hon.

Mae Traws-Olwg - Trawsfynydd a'r Ardal Fel y Bu yn lyfr llawn lluniau trawiadol hwn yn adrodd stori ddramatig bro Trawsfynydd. Fe'i lluniwyd yn gyfrol gofiadwy gan y ffotograffydd Keith O'Brien a chwmni cymunedol Traws-Newid a sefydlwyd yn 1998 gyda'r nod o wella economi, amgylchedd ac agweddau cymdeithasol yr ardal.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

(19/07/2017)

Tudalen nesafY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Argyfwng Hunaniaeth a Chred
Argyfwng Hunaniaeth a Chred
(gol.) E Gwynn Matthews
8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Galar a Fi
Galar a Fi
Amrywiol
7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cofiant Cledwyn Hughes
Cofiant Cledwyn Hughes
D Ben Rees
14.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Dechrau Canu, Dechrau Wafflo
Kees Huysmans
9.99
manylion llawn