Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Argyfwng Hunaniaeth a Chred

(gol.) E Gwynn Matthews  Llyfrau eraill gan E Gwynn Matthews

Cyfuniad prin iawn yw'r cyfuniad o'r athronyddol a'r proffwydol mewn un person, ond dyna gafwyd ym mherson J. R. Jones. dadansoddi yw tasg yr athronydd ac argyhoeddi yw galwedigaeth y proffwyd. Gall y gweithgareddau hyn fod yn anghyson â'i gilydd yn wir, yn amlach na pheidio, felly mae hi. Ond fe all sefyllfa ddatblygu lle mae dadansoddiad o ryw gysyniad yn esgor ar y sylweddoliad fod ymhlyg yn y dadansoddiad hwnnw reidrwydd moesol. Dyna ddigwyddodd wrth i genhedlaeth o Gymry yn chwedegau'r ugeinfed ganrif ddarllen a threulio dadansoddiad J. R. Jones o'u cenedligrwydd a'i ddadansoddiad o natur yr her i gred grefyddol.

Aeth hanner canrif heibio er pan ymddangosodd Yr Argyfwng Gwacter Ystyr (1964) a Prydeindod (1966), cyhoeddiadau ysgytwol yn eu dydd. Yn y gyfrol hon cyhoeddir casgliad o ysgrifau sydd yn cynnig ail olwg ar syniadau J. R. Jones o sawl safbwynt gyda'r bwriad o'u cyflwyno i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr ac efallai i gynnig deongliadau newydd ohonynt i'r sawl sydd eisioes yn gyfarwydd â hwy.

ISBN: 9781784614584

Adran: Cofiannol

Iaith: Cymraeg

Rhan o'r cyfres: Astudiaethau Athronyddol

8.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304