Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

From Harriet with Love

Kit, John Davis  Llyfrau eraill gan Kit, John Davis

Stori Harriet Davis, merch yr awduron, oedd yn dioddef o glefyd dirywiol anghyffredin. Bu farw yn 11 mlwydd oed. Er cof amdani, sefydlodd ei rhieni elusen - The Harriet Davis Trust - sy'n darparu tai hunan-arlwyo yn Sir Benfro i deuluoedd sydd â phlant anabl.

Bydd unrhyw elw o werthiant y gyfrol hon yn mynd i'r elusen "The Harriet Davis Seaside Holiday Trust for Disabled Children" (Elusen gofrestredig rhif 1015096)

ISBN: 9781847714190

Adran: Cofiannol

Iaith: Saesneg

9.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304