Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Flame in the Mountains

H A Hodges  Llyfrau eraill gan H A Hodges

Emynyddiaeth yw un o binaclau llenyddiaeth Gymraeg. Yn y gyfrol hon, mae'r Athro E. Wyn James, arbenigwr cydnabyddedig ar emynyddiaeth Cymru, yn tynnu ynghyd draethodau'r diweddar Athro H. A. Hodges am William Williams, Pantycelyn, Ann Griffiths a'r emyn yng Nghymru. Cynhwysir hefyd ei gyfieithiadau Saesneg o emynau a llythyrau Ann Griffiths ynghyd â'i nodiadau anghyhoeddedig arnynt.

ISBN: 9781784614546

Adran: Cofiannol Cerddoriaeth

Iaith: Saesneg

12.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304