Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Biography

Biography

Darganfuwyd 34 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
£8.95

Anodd Credu - Hunangofiant Meddyg   (Joshua Gerwyn Elias)
Goeliech chi byth y rhyfeddodau sydd ynghlwm wrth fywyd meddyg - y gwyrthiau a'r trasiediau sy'n adlewyrchu rhyfeddodau'...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Beti Bwt   (Bet Jones)
Dyma nofel am blentyntod mewn pentref chwarelyddol yn ystod y 1950au yn llais yr hoffus a'r ddiniwed Beti Bwt.; Mae pob ...

Ewch | Go
£9.95

Cam o'r Tywyllwch   (Rhys Mwyn)
O deithio Ewrop gyda'r Anhrefn, cyhoeddi recordiau tanddaearol arloesol, rheoli degau o fandiau a threfnu cannoedd o gig...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Cofnodion   (Meic Stephens)
Yn "Cofnodion" mae Meic Stephens yn edrych yn ôl ar ei fywyd fel llenor, golygydd, swyddog Cyngor y Celf...

Ewch | Go
£9.99

Dechrau Canu, Dechrau Wafflo   (Kees Huysmans)
Hunangofiant y canwr a'r dyn busnes llwyddiannus, Kees Huysmans a symudodd i gefn gwlad Cymru o'r Iseldiroedd yn yr 1980...

Ewch | Go
£12.99

Di-Ben-Draw   (D Ben Rees)
Dyma gyfrol sydd yn olrhain taith D Ben Rees o'i fagwraeth yn Llanddewibrefi yng Ngheredigion i ddinas fyrlymus Lerpwl, ...

Ewch | Go
£5.95

Dyfal Donc - Hunangofiant Hilda Hunter   (Hilda Hunter)
Cafodd Hilda Hunter ei geni yng Nghanolbarth Lloegr yn 1919. Dyma bortread o'i bywyd o'r cyfnod wedi iddi adael yr ysgol...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Fflach o Ail Symudiad: Stori Richard a Wyn   (Richard Jones, Wyn Jones)
Dyma gyfrol syn olrhain hanes y ddau frawd diymhongar a gweithgar Richard a Wyn Jones a'r band Ail Symudiad - band sydd ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Geraint Lloyd: Y Dyn Tu ol i'r Llais   (Geraint Lloyd)
Oes, mae yna ddyn diddorol y tu ôl i'r llais, un fu mewn sawl swydd heb geisio am yr un ohonynt nac erioed gael cy...

Ewch | Go
£9.95

Hanes Hen Feddyg   (Dr E Tudor Jones)
Fel hogyn ifanc yn Nyffryn Ogwen mae Dr Tudor yn cofio treulio oriau ar lethrau'r Carneddau yn chwilio am weddillion awy...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Huw Erith: Llanw Braich, Trai Bylan   (Huw Erith)
Bardd a 'sgotwr crancod a chimychiaid o ben draw Llyn yw Huw Erith ac yn y gyfrol hon cawn ddod i adnabod ei fro, ei deu...

Ewch | Go
£9.95

Insbector Ken: Atgofion Plismon yn y Gorllewin Gwyllt   (Ken Lewis)
Mae Insbector Ken, neu Ken 64, yn enw cyfarwydd yn ardaloedd Llanelli, Glan-y-fferi, Rhydaman, Caerfyrddin a Llanbed wed...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Mas o 'Ma   (Meic Stevens)
Daeth tro ar fyd Meic Stevens yn ddiweddar. Ar ôl bywyd llawn hynt a helynt, penderfynodd ymfudo i dawelwch Dyffry...

Ewch | Go
£6.95

O Gricieth i Kathmandu: Atgofion Llawfeddyg o Lyn   (Bob Owen)
Dyma hunangofiant yr Athro Robert Owen OBE, llawfeddyg orthopedig amlwg o Gymru sydd wedi byw bywyd i'r eithaf. ; Fe'i m...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Wyn Mel: Y Fi a Mistar Urdd a'r Cwmni Da   (Wynne Melville Jones)
Dyma stori un o gymeriadau enwocaf Cymru erioed. Bu'n ymweld a gorsaf ofod ryngwladol, bu'n destun caneuon gan Ray Grave...

Ewch | Go
£9.95

Y Crwydryn a Mi   (Meic Stevens)
Mae'r gyfrol hon yn dilyn helyntion Meic Stevens yn Llydaw ar ddechrau'r saithdegau wrth iddo grwydro o un wyl a sesiwn ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Yogi: Mewn Deg Eiliad   (Bryan Davies)
Ar bnawn Sadwrn 21 Ebrill 2007 clywodd Yogi glec anferth yn ei ben. Wrth i sgrym gyntaf y gem rhwng y Bala a Nant Conwy...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I   (Zonia Bowen)
Perl o gyfrol gan gymeriad arbennig ac unigryw. Dyma hanesSaesnes a briododd Gymro a dysgu Cymraeg ymhell cyn dyddiau gw...

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
£7.95

A Doctor's Tale   (Joshua Gerwyn Elias)
Goeliech chi byth y rhyfeddodau sydd ynghlwm wrth fywyd meddyg - y gwyrthiau a'r trasiediau sy'n adlewyrchu rhyfeddodau'...

Ewch | Go
£5.95

A Flat-pack in Greece   (Eva Goldsworthy)
Yn dilyn ysgariad, fe allfudodd Eva Goldsworthy i Groeg. Ymwelodd a'r mannau hynny a ddarllenodd amdanynt tra'n blentyn ...

Ewch | Go
£9.99

A Life in History   (John Davies)
Fersiwn Saesneg o hunangofiant yr hanesydd Cymreig John Davies, wedi ei gyfiethu gan Jon Gower.

Ewch | Go
£6.95

A Life's Journey   (Adrian M Evans)
Dyma atgofion Adrian Evans, cyn uwch-weinyddwr gyda'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, dros gyfnod o wythdeg o flynyddoed...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Congo Calling   (Margaret Maund)
Dilyniant i gofiant y nyrs a'r weinidog ordeiniedig, Margaret Maund. In y gyfrol hon, mae'n canolbwyntio ar y blynyddoed...

Ewch | Go
£29.95

Harvest Moon: The life and work of artist Aneurin Jones (hb)   (Aneurin Jones)

Ewch | Go
£14.95

My Kingdom of Books   (Richard Booth)
Hunangofiant Richard Booth, gwerthwr llyfrau hynod a mentrwr anarchaidd, sydd wedi ennill clod a gwrth-glod fel gwerthwr...

Ewch | Go
£9.95

My People's Pilgrimage   (Diana Gruffydd Williams)
Llyfr diddorol yn dilyn hanes teulu Diana Gruffydd Williams ers y 19eg ganrif. Defnyddia'r awdur ffeithiau, ei chof, ei ...

Ewch | Go
£9.95

My Shoulder to the Wheel: An Autobiography   (Meic Stephens)
Hunangofiant Meic Stephens, cyn-gyfarwyddwr llenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, newyddiadurwr llên, bardd, goly...

Ewch | Go
£9.99

Penny Lane and All That   (Ann Carlton)
Dathliad o'r profiad o dyfu fyny yng nghymuned Penny Lane, Lerpwl yn ystod yr 1940au a'r 1950au, sef yr ardal a anfarwol...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Raising an Echo - The Autobiography of Glyn Mathias   (Glyn Mathias)
Gyda dros 30 blynedd o brofiad fel newyddiadurwr, dyma hunangofiant Glyn Mathias, a weithiodd fel golygydd gwleidyddol i...

Ewch | Go
£5.95

The Chalk Bandit   (Doreen Howels)
Stori bywyd Doreen Howells a sefydlodd goleg yn Zimbabwe yn y chwedegau. Cafodd ei hymdrechion eu difa gan lywodraeth y ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Death of Justice   (Michael O’Brien)
Cofiant Michael O'Brien, dyn dieuog a dreuliodd un mlynedd ar ddeg mewn carchar am lofruddiaeth. Cawn ei hanes yn ceisio...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

The Hill Farmer   (Gareth Wyn Jones)
Hunangofiant Saesneg un o sêr cynnar y rhaglen Fferm Ffactor, Gareth Wyn Jones.; Mae Gareth yn ffarmwr parod ei fa...

Dim stoc dros dro
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

The Vagabond's Breakfast   (Richard Gwyn)
Dywedwyd wrth Richard Gwyn yn 2006 taw dim ond blwyddyn oedd ganddo i fyw. Collodd naw mlynedd o'i fywyd yn cardota ac y...

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
£12.95

Lluniau Gwyn Roberts / Photography by Gwyn Roberts   (Gwyn Roberts, Tudur Huws Jones)
Bu Gwyn Roberts yn ffotograffydd papur newydd am bron i 40 mlynedd. Trwy lygad ei gamera cawn gip ar gymdeithas fywiog y...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304