Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Gweld yr Haul

Heini Gruffudd  Other books by Heini Gruffudd

List of poems:

Yr Haul a Rhyddid Cymru

Noson Fawr

Yr Ysgol Gyfun

Baled Siôn y Bêl

Yr Achos Cenedlaethol

O'r Newydd

Gruff Meils

Is-Etholiad Townhill, Mehefin 1968

Gwers y Coed

Yn Angladd Ann

Cymru Sicstinein

I'r Pwysigyn Llenyddol

Polisi Iaith

Diolch am Genedl

Bore Glawog Mewn Ysgol Gyfun

Nadolig Cenedlaetholwr

Trochfa Waed

Deg Darlithydd Bach Cymraeg

Englynion i'r Noddwyr

Galar Cariad

Ychydig Bach o Chwys

I Ti, a Merched Cymru

Baled Ianto'r Darlithydd

Yr Owt-door Pyrsiwt Sentyr

Ymson ag Angau

Fe Ddont yn Ol

Llywodraeth yng Nghymru

Ar ôl etholiad 1966 (C.C)

Tri Brad

I'r Dwyieithydd

Adfer

Yr Haf yng Nghymru

Y Sais yn Aberystwyth

I'r Faner Ddiwygiedig

Os Bydda I Farw

ISBN: 9780904864366

Category: Poetry

Language: Welsh

3.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304