Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Teithiau

Tim Saunders  Other books by Tim Saunders

Collection of poetry.

Deilfaich

Ymddiheuriad

Aros 'Roedd

Pregethu ar Dri Phen

Palestina

Di-deitl

Dwr

Y Boen

Iaith

Catrodio

Hen Benillion

Chwyn

Hwiangerdd

Cân Wlatgarol i Gyfarch Dedwydd Achlysur Ethol Mab Brenhines Lloegr yn Ganghellor Prifysgol Cymru

Tân mewn Llyn

Dilechdid

Glendid

Merthyru

Cyffro

Adar

Dydd Brawd, Dydd Chwaer

Utopia

Penillion Parchusrwydd

Ffotograff

Ronysfál

Y Gynghanedd Waedgoll Ddiberfedd

Llyfrau

Karl Marx

I Pablo Neruda

Dic Penderyn

Llythyr Cariadus

Y Gwynt o'r Gorllewin

Breuddwyd

Mi Werthais i 'Muwch Ddoe

Gwawrgan

Eglurhâd

Gyuana

Cyn Bore Oes

Dyletswydd Deuluol

Oduseos

Torri Gwallt

Y Rhyfelwr

Coeden Mwyn

Alltudiaeth

Meddai'r Hen Wraig Gu

ISBN: 9780904864267

Category: Poetry

Language: Welsh

3.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304