Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Cymru yn fy Mhen

(gol.) Dafydd Morgan Lewis  Other books by Dafydd Morgan Lewis

A volume of patriotic poetry by various authors.

List of poems:

Iaith, Peredur Lynch

Dychangerdd, T.Elfyn Jones

Iaith, Nest Lloyd

Llygaid, Lleucu Morgan

dawnsio'n y bore bach, John G. Rowlands

Cenhedlaeth, Enid Wyn Baines

Llanrwst yn fy Mhen, Ifor ap Glyn

Wrth Ryd Forlas, D. Islwyn Edwards

Y Rhyd Waedlyd, Rhiwbina, Ray Evans

Darlun, Idris Reynolds

Arwyr, Emyr Davies

Y Mab Alltud, T. Arfon Williams

Tsheco, Robat Gruffudd

tir neb, Steve Eaves

Sbwriel, Aled Lewis Evans

Cenedl yn fy Nghrombil, Elin Llwyd Morgan

Cân Serchus, Emyr Humphreys

Y Gymraeg, Ifor Baines

Cân y Di-lais i British Telecom, Menna Elfyn

Gwyliwr, Robert Lacey

Eisteddfod Genedlaethol Vrenhinol Cymru Cwmscwt a'r Cylch, Dewi Morris

Mewnlifiad, Tudur Dylan Jones

Meddygfa Llanilar, Gareth Alban Davies

Chwyn, Dafydd Wyn Jones

Ty Haf, Hilma Lloyd Edwards

Arianrhod, Myrddin ap Dafydd

Llef y Llyw, Mathonwy Hughes

Y Clown, Heini Gruffudd

Cywilydd yw Torcalon, Emrys Edwards

Graffiti, Bobi Jones

Derbyn Cyfrifoldeb, Iwan Llwyd

Ein Hiaith, Ieuan Wyn

Branwen, Angharad Jones

Cymdeithas yr Iaith, Emrys Roberts

Cwlwm, Menna Baines

Briallu, Mair Tomos Ifans

Paham? R. J. Rowlands

Ynys, Eluned Rees

Carcharor Cydwybod, Seiberia, Einir Jones

'sori i glywed eu bod yn eich trin fel myra ac ian', David Edwards

Beth yw Caethiwed? Gwyn Edwards

Llithren, Delyth George

Mewnfudwyr, Gwilym R. Jones

Ar Werth, Moses Glyn Jones

ISBN: 9780862432645

Category: Poetry

Language: Welsh

Part of the series: Y Beirdd Answyddogol

3.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304