Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Pethau Brau

Elin ap Hywel  Other books by Elin ap Hywel

A collection of poems.

Pethau Brau

Cyn Oeri'r Gwaed

Brodwaith

Cennin Pedr

Ynfytyn

Rhagluniaeth Fawr y Nef

Y Creadur

Doethineb

Telyneg

Dyddiau Caethiwed

Dan y Ddaear

Ymwahanu

Dyfaru

Breuddwyd y Cymro

Hunan-Bortread Olaf Van Gogh

Gwynt y Dwyrain

Diwedd y Gân

ISBN: 9780862430252

Category: Poetry

Language: Welsh

Part of the series: Y Beirdd Answyddogol

1.45     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304