Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Emynau Cymru / The Hymns of Wales

(gol.) Ifor ap Gwilym, Gwynn ap Gwilym  Other books by Ifor ap Gwilym, Gwynn ap Gwilym

A selection of fifty favourite Welsh hymns, with historical notes and sol-fa arrangements (bilingual).

Angrhediniaeth, gad fi lonydd

Arglwydd, gad im dawel orffwys

Arglwydd Iesu, Arwain F'Enaid

Ai am fy meiau i

Ar Fôr Tymhestlog

Ar Yrfa Bywyd

Caed trefn i faddau pechod

Canaf yn y bore

Cenwch i'r Arglwydd

Cof am y Cyfiawn Iesu

Cyn Llunio'r Byd

Duw a Thad yr holl genhedloedd

Duw Mawr y Rhyfeddodau Maith

Dyma Gariad Fel y Moroedd

Fy Mugail yw yr Arglwydd Iôr

Gwawr wedi hirnos

Gwêl Uwchlaw Cymylau Amser

I Galfaria Tro Fy Wyneb

I'r Arglwydd Cenwch Lafar Glod

Iesu Roes Addewis Hyfryd

Mae Ffrydiau 'Ngorfol yn tarddu

Mae'r Gwaed a Redodd

Mawr oedd Crist ..

Mi Dafla' 'Maich

Mi Wn Fod Mrhynwr yn Fyw

Myfi yw'r Atgyfodiad Mawr

Ni Allodd Angau Du

O Anfon Di yr Ysbryd Glan

O Fy Iesu Bendigedig

O Nefol Addfwyn Oen

O Tyn y Gorchudd

O Tyred i'n Gwaredu

Os Gwelir Fi, Bechadur

O'th Flaen O Dduw Rwyn Dyfod

Pan Fo'n Blynydd ni'n byrhau

Pan Oedd Iesu dan yr Hoelion

Pechadur Wyf, O Arglwydd

Pwy a'm dwg i'r Ddinas Gadarn

Rwy'n Llefain o'r Anialwch

Tydi a Roddaist

Tydi a Wnaeth y Wyrth

Tyrd Ysbryd Glân i'n Clonnau Ni

Tyred, Ysbryd yr Addewid

Un fendith dyro im

Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd

Wele'r Dydd yn Gwawrio Draw

Wrth Gofio'i Riddfannau

Y Mae'r Ymdrech yn Parhau

Yn Eden, cofiaf hynny byth

Yr Arglwydd a Feddwl Amdanaf

ISBN: 0862433622

Category: Music

Language: Bi-lingual

6.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304