Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Sbectol Inc

(gol.) Eleri Ellis Jones  Other books by Eleri Ellis Jones

Poems for teenagers, stunningly illustrated.

List of poems:

Geiriau, T.H.Parry-Williams

'Linda was ere' Aled Lewis Evans

Hel meddyliau, Ifor ap Glyn

Yn nheyrnas diniweidrwydd, Rhydwen Williams

Dangosaf i ti lendid, Dafydd Rowlands

Sbarclar, Menna Thomas

Pan oeddwn fachgen, Penna Davies

Dwy Graith, Lona Llewelyn Davies

Rosi, dyna pam: Dewi Pws

Delyth (fy merch) yn ddeunaw oed, Dic Jones

y wers, Steve Eaves

Awdl foliant merch ein hamserau (Detholiad) Robin Llwyd ab Owain

Dyhead, Iwan Morris

Cariad, Cris Dafis

Pellhau, Gerwyn Williams

Siom, Menna Thomas

Fe hoffwn blethu 'mreichiau

Chwalu, Gerwyn Williams

Wennol fach, Nesta Wyn Jones

Hen bennill, Anhysbys

Hen stori, Nesta Wyn Jones

Yr wylan, Dafydd ap Gwilym

Alun, Lona Llewelyn Davies

Brodwaith, Elin ap Hywel

Eirlysiau, Einir Jones

Glöynnod byw, Ieuan Wyn

Y llwynog, R.Williams Parry

Glöyn, Gilbert Ruddock

Fe wyliaf alarch, Alan Llwyd

Bwystorïau, Mihangel Morgan

Meirch Llangyfelach, Alan Llwyd

Croesi mynydd, Bryan Martin Davies

Merlod mewn storm, Alan Llwyd

Cenedl, Ieuan Wyn

Hedydd yn yr Haul (Detholiad) T. Glynne Davies

Etifeddiaeth Gerallt Lloyd Owen

Cilmeri, Gerallt Lloyd Owen

11.12.82, Iwan Llwyd

Neijal, Ifor ap Glyn

Sandra Picton, Robin Llwyd ab Owain

George (C'mon Midffîld), Robin Llwyd ab Owain

Cymru, Mei Jones

Diwrnod y gêm genedlaethol, Myrddin ap Dafydd

Yr asgellwr, Myrddin ap Dafydd

Bocswyr, Selwyn Griffith

Ryan Giggs, Tudur Dylan Jones

Gêm bêl-droed, Bryan Martin Davies

Agro, Siôn Eirian

Cyfeiriadu (Orienteering), Norman Closs-Parry

Karioci, Ifor ap Glyn

Sglefrfyrddio, Aled Lewis Evans

Gwawr (Detholiad) Meirion McIntyre Hughes

Tyrd, Gwynn ap Gwilym

Dianc, W.Dyfrig Davies

Dau gyfnod/Dwy ferch, Menna Elfyn

Siarad dwbwl (yw dechrau trwbwl!) Menna Elfyn

Dwy awen, Dic Jones

Kylie a hi, Aled Lewis Evans

Grym, Gerwyn Williams

A.I.D.S., Bryan Martin Davies

Damwain, Gwyn Thomas

Angladd John, Bryan James

Gail, fu farw, Nesta Wyn Jones

Johnny, T.James Jones

Tai unnos, Iwan Llwyd,

Y ferch ar y cei yn Rio, T.H.Parry-Williams

Y ffidlwr, Elin ap Hywel

Garej Lôn Glan Môr, Steve Eaves

Y sipsi

Park Avenue, Wrecsam, Alun Llwyd

Yr hen fflat, Myrddin ap Dafydd

Stafell Gynddylan, Anhysbys, Diweddariad Gwyn Thomas

Chwyrlïa'r gwynt, Gilbert Ruddock

Henaint, Lona Llewelyn Davies

Hen beth, Gwyn Thomas

Deilen, Gwyn Thomas

Dysgub y dail, Crwys

Taid, Dic Jones

Mewn cartre hen bobl, J.Eirian Davies

Asma, Emrys Roberts

Ofn, Desmond Healey

Poli, ble mae dy gaets di?, Menna Elfyn

Cau pwll, Gilbert Ruddock

Y ffatri'n cau, Gwyn Thomas

Gwareiddiad, Gerwyn Williams

Y bychan, Gwyn Erfyl

Mab a'n rhodded, Madog ap Gwalter

Drama'r Nadolig, Gwyn Thomas

Serena, Rhydwen Williams

Nadolig Caerdydd, Iwan Llwyd

Wedi'r Wyl, Ceri Wyn Jones

James Bulger, Tudur Dylan Jones

Y graith, Euryn Ogwen

Er cof am Kelly, Menna Elfyn

Greddf gwr, oed gwas, Aneirin, Diweddariad Gwyn Thomas

Traffig, Siôn Aled

Sgrifen yn y tywod, Iwan Llwyd

Gwylnos, Delyth George

Y coed, Gwenallt

Ble nesaf? Myrddin ap Dafydd

Mae gen i freuddwyd, Gwyn Thomas

Anne Frank, J. Eirian Davies

Mae'r coed yn marw, Rhydwen Williams

Cragen y môr, Gwynne Williams

ISBN: 0862433363

Category: Poetry Teens

Language: Welsh

7.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304