Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Directory of Welsh Organisations and Businesses


If you would like us to add the details of your organisation/company to this directory, or if there is any need to correct anything, please fill in this form .

Booksellers
Choirs
Colleges and Universities
Food and Accommodation
Magazines
Media and Film
Mentrau Iaith (Language Initiatives)
Organisations
Papurau Bro (Local Welsh-medium newspapers)
Printers and publishers
Private companies
Record labels and studios
Religious
Theatres and Theatre Companies
Translators
Welsh Bands
Welsh-language Helplines

Search the directory for:

Private companies

Abbeyfield Tywyn

AddysGar

Adra

Age of the Princes

Age of the Princes

AgRepairs

Andes Celtig

Anghenion Swyddfa Gwynedd Cyf.

Arolwg Cyf.

Atebol

Atom PR Cyf.

Balm Dinefwr Cyf.

BCC IT

Beaufort Research

BIC Innovation Ltd

Bla Di Bla

Bodlon

Bodoli

Caban Cadair Idris

Cadwyn Cyf

Cainc

Canfod (Cyfathrebu)

Canol y Ffordd

Canolfan y Dechnoleg Amgen

CCI Legal Services Ltd

Cefnogaeth TG Telemat

Celticos Cyf

Ceri Jones

Cinnamon

Civitas Cymru (Ymgynghorwyr Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu Strategol)

Clare Wools

Copi Cywir

Cowbois

Crash.Disco!

Cread Cyf

Crwydro Môn (Teithiau Cerdded)

Crysau Crwban

Cwmni Bwyd Dolen 6

Cwmni Datrys Cyf

Cwmni Nod Glas Cyf.

Cwmni Pawb

Cwmni Sain a Goleuo MAD

Cwmni Tarian Cyf.

Cyfreithwyr Mair Williams

D Ian Jones

Dai Lingual

Darwin Gray LLP

Datblygu Cymunedol Cymru

DATRIS (Gwasanaethau Fforensig Digidol)

Dawns i Bawb

Deintyddfa Penlan

Dewin Cyf.

Digital Community Limited

Digwyddiadau MP Events

DJ Slei

Dr Zigs Extraordinary Bubbles

Dylunio Da

Dylunio Draenog

Elfen

ENGAN Creadigol

Event Rater Cyf

Ffoto Sian Bowi

Ffynnonwen Remedies

Four Cymru (Marchnata / PR / Dylunio)

Freelance Illustration

Galeri Caernarfon Cyf

Gary Evans

Gerallt Lewis

Gofod Cyf

Griffith, Williams & Co.

Gwarchod y Gymdogaeth Sir y Fflint a Wrecsam

Gwasanaethau Ariannol Elidir

Gwasanaethau Diogelwch EWR

Gwasg Morgannwg

Gwe Cambrian Web Cyf

Gwerin

High Class Childcare Agency

Hughes a Williams Cyf

HWB Cymru

Hwyl a Fflag Cyf.

James Jenkins Thomas

Jim O'Rourke

Job Trac Cymru

Liquorice

Lluniau Richard Jones

Lowri Rees Roberts LR-PR

Mail Boxes Etc. Cardiff

Mati & Meg

Meddal.com

Mewn Cymeriad

Morris & Bates

Mumph

Nansi Nudd Cyf

nel a ned

Nolan UPVC Cyf

Pafiliwn Bont

PenSel

Pentec Eifionydd

pi-ar

Pili Palas

Piniwn

Pobol y We

Priodasau Calon Cyf

Pysgotfa Eisteddfa a Chaffi Cedron

Rhiannon

Rhys Aneurin

Safle Swyddi

Sblash PR

Scientific Solutions Cyf.

Segontium Searchers

Silibili

Siôn Jones

Solitude Reflexology Cyf

Sterling Asset Management

Swyddle

Technoleg Taliesin Cyf.

Teiars Huw Lewis

Teithiau Tango

The Cardiff Graphic Designer

The Welsh Surname Shop

Tiwns Titaniwm

Tonnau

Trefnwyr Angladdau Sims a Jones

Wales DJ Cymru

Welsh Rarebits Collection

WelshAntiques

WiSS Cyf

Y Cam Cynta’

Y Gamfa Wen

Ymchwil Arad

Ymchwil OB3

Ystafell Vanessa
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

New!

Clawr | Cover A Welsh Wander
A Welsh Wander
Tom Davies
£12.99
full details

Clawr | Cover Glyndwr to Arms!
Glyndwr to Arms!
Moelwyn Jones
£7.99
full details

Clawr | Cover Welsh Valleys Phrasebook
Welsh Valleys Phrasebook
David Jandrell
£3.99
full details

Clawr | Cover An Empty Chair
An Empty Chair
Haf Llewelyn
£5.99
full details