Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Directory of Welsh Organisations and Businesses


If you would like us to add the details of your organisation/company to this directory, or if there is any need to correct anything, please fill in this form .

Booksellers
Choirs
Colleges and Universities
Food and Accommodation
Magazines
Media and Film
Mentrau Iaith (Language Initiatives)
Organisations
Papurau Bro (Local Welsh-medium newspapers)
Printers and publishers
Private companies
Record labels and studios
Religious
Theatres and Theatre Companies
Translators
Welsh Bands
Welsh-language Helplines

Search the directory for:

Papurau Bro (Local Welsh-medium newspapers)

Clebran

Clonc

Cwlwm

Cwmni

Dail Dysynni

Dan y Landsker

Eco’r Wyddfa

Fforwm Papurau Bro Ceredigion

Glo Mân

Goriad

Llafar Bro

Llais

Llais Aeron

Llais Ardudwy

Llais Ogwan

Llanw Llyn

Lleu

Nene

Papur Dre

Papur Fama

Papur Menai

Papur Pawb

Papur y Cwm

Pethe Penllyn

Plu’r Gweunydd

Seren Hafren

Sosbanelli

Tafod Tafwys

Tafod-Elai

Wilia

Y Barcud

Y Bedol

Y Bigwn

Y Blewyn Glas

Y Cardi Bach

Y Clawdd

Y Ddolen

Y Dinesydd

Y Dwrgi

Y Fan a'r Lle (Aberhonddu)

Y Fan a’r Lle

Y Ffynnon

Y Gadlas

Y Gambo

Y Garthen

Y Glannau

Y Gloran

Y Glorian

Y Llien Gwyn

Y Lloffwr

Y Pentan

Y Rhwyd

Y Tincer

Yr Angor (ardal Aberystwyth)

Yr Angor (Cymry Glannau Merswy)

Yr Arwydd

Yr Hogwr

Yr Odyn

Yr Wylan

Yr Ysgub
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

New!

Clawr | Cover Highlights from Welsh History
Highlights from Welsh History
Emrys Roberts
£3.99
full details

Clawr | Cover Glyndwr to Arms!
Glyndwr to Arms!
Moelwyn Jones
£7.99
full details

Clawr | Cover Flame in the Mountains
Flame in the Mountains
H A Hodges
£12.99
full details

Clawr | Cover Handball: The Story of Wales’ First National Sport
Handball: The Story of Wales’ First National Sport
Kevin Dicks
£14.99
full details