Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = William Owen

William Owen

William Owen

Brodor o Ogledd Mon. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a Choleg Prifysgol Cymru, Bangor. Bu'n bennaeth adran Addysg Grefyddol, Ysgol Eifionydd am chwarter canrif ac yn swyddog cyhoeddi Gwasg Pantycelyn wedi hynny. Bu'n darlledu'n gyson ar Radio Cymru am gyfnod ac enillodd nifer o lawryfon eisteddfodol yn cynnwys Medal Ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol ym 1983.

Mae'n awdur a golygydd oddeutu 30 o gyfrolau yn cynnwys llyfrau plant, nifer o ddramau, cyfrolau hunangofiannol ac ysgrifau. Yn eu plith gellir rhestru Robin Regan Las a'i Debyg, Y Llanc Nad Yw Mwy, Tawelu'r Ysbrydion, Tua'r Dalar, Dal i Frygowthan, Methu Peidio, Pluen y Sgwennwr a Hiwmor Pobol Capal. Cyrhaeddodd Can yr Alarch restr hir Llyfr y Flwyddyn 2011. Mae wedi byw ym Mhorth-y-gest ers 1967.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
£7.95

Cān yr Alarch   (William Owen)
A varied collection of essays on subjects ranging from literature to cricket, drama, film, travel and much more by the e...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304