Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Raymond Daniel

Raymond Daniel

Un o brif ffotograffwyr Cymru ail hanner yr ugeinfed ganri.
Yn ystod ei yrfa tynnodd Raymond Daniel luniau hanesyddol o enwogion, protestwyr a phob math o ser yng Nghymru a thu hwnt.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
19.95

Camera'r Cymro   (Raymond Daniel)
A collection of photographs taken by photographer Raymond Daniel during his career with Y Cymro. You will be familiar wi...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304