Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Mererid Hopwood

Mererid Hopwood

Mae Mererid yn byw yng Nghaerfyrddin gyda'i theulu ac yn dysgu yn y Drindod Dewi Sant. Yn ei hamser sbâr mae wrth ei bodd yn llunio sraeon a cherddi ac yn mwynhau gwersylla a mynd ar gefn beic... pan fo'r tywydd yn braf.

2 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
2.95

Dydd Sbri 1: Gwersylla   (Mererid Hopwood)
It's Fun Day (Dydd Sbri) and fun must be had on Fun Day! So, Mama, Dada, Baba and Dai the dinosaur decide to go camping....

Ewch | Go
2.95

Dydd Sbri 2: Y Sw   (Mererid Hopwood)
It's Fun Day (Dydd Sbri) and fun must be had on Fun Day! So, Mama, Dada, Baba and Dai the dinosaur decide to go to the z...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304