Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Meredydd Evans

Meredydd Evans

Ganwyd Dr Meredydd Evans yn 1919 a magwyd ef yn Nhanygrisiau. Ar ol gadael yr ysgol yn 14 oed aeth i weithio fel siopwr, cyn parhau a'i addysg yng Ngholeg Clwyd, Y Rhyl a Choleg Prifysgol Bangor. Cafodd swydd wedyn yng Ngholeg harlech, yna bu'n gweithio fel newyddiadurwr ar Y Cymro, yn darlithio ym Mhrifysgol Princeton, UDA, ac yna yn yr Adran Efrydiau Allanol ym Mangor. Bu'n Bennaeth Adloniant Ysgafn gyda'r BBC cyn dychwelyd i Addysg Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymddeolodd Mered a Phyllis dros ugain mlynedd yn ol ac ymgartrefu yng Nghwmystwyth.

Bu'r ddau yn flaenllaw ym mys adloniant Cymru ers hanner canrif. Trwy eu hymroddiad a'u brwdfrydedd, maent wedi gwneud cyfraniad aruthrol i'r traddodiad canu gwerin, yr iaith Gymraeg ac i holl ddiwylliant Cymru.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
14.95

Hela'r Hen Ganeuon   (Meredydd Evans)
This book is the product of many years labour. It looks at the collecting of Welsh folk songs from the time of Iolo Morg...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304