Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Mared Llwyd

Mared Llwyd

Mared Llwyd

Daw Mared Llwyd yn wreiddiol o Langwyrfon ger Aberystwyth, ond mae hi bellach yn byw yn Nhre Taliesin. Bu yn gweithio fel athrawes Saesneg yn Norwy ac fel cyfieithydd am gyfnod ar ol gadael y brifysgol. Erbyn hyn mae'n dysgu plant Blwyddyn 5 yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Mae hi'n mwynhau darllen, cadw'n heini, pobi cacennau, cerdded mynyddoedd, adnewyddu'r ty a mynd a Mostyn y ci am dro.

2 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
5.95 Add eBook to your cart
3.95

Aderyn Brau   (Mared Llwyd)
Megan's world is turned upside down. She must leave the close-knit community of Llanfair and her school to move to the c...

Ewch | Go
5.95 Add eBook to your cart
5.95

Cam Wrth Gam   (Mared Llwyd)
It's new years day and twins Lleu and Cain take their new bikes out in the snow. That's when the accident happens. But h...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304