Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Mair Garnon

Mair Garnon

Magwyd Mair Garnon yn Llandudoch. Bu'n athrawes fro am flynyddoedd maith cyn ymddeol ar ddechrau'r 90au. Treuliodd oes yn gwasanaethu ei hardal ac yn gwneud i bobl chwerthin.

Yn ôl Emyr Llywelyn, Mair Garnon yw brenhines digrifwyr Dyfed. Dros gyfnod o hanner can mlynedd mae hi wedi teithio cannoedd o filltiroedd yn creu adloniant fel arweinydd Nosweithiau Llawen ac fel darlithydd poblogaidd.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
3.95

Hiwmor Sir Benfro   (Mair Garnon)
The fourth book in the popular Ti'n Jocan series providing jokes, light-hearted poems and Mair Garnon's personal memorie...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304