Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Hywel Griffiths

Hywel Griffiths

Cafodd Hywel ei fagu ger pentref Llangynog, Sir Gar. Ar ol derbyn ei addysg yn Ysgol Gynradd Llangynog, Ysgol Gyfun Bro Myrddin a Phrifysgol Cymru Aberystwyth, mae bellach yn astudio ar gyfer Doethuriaeth ym maes daearyddiaeth ffisegol ac yn darlithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd ym Mon yn 2004, a Sir Gar yn 2007, a Choron Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008. Mae'n aelod o dim Talwrn y Gler a thim ymryson y Deheubarth, a bu'n rhan o'r criw a fu ar daith Crap ar Farddoni yn 2006. Mae'n aelod gweithgar yn ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a bu'n Gadeirydd y mudiad am gyfnod. Mae'r awdur yn cyfrannu breindal “Banerog” i Gymdeithas yr Iaith.

2 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
£5.95 Add eBook to your cart
£4.95

Banerog   (Hywel Griffiths)
A collection of poetry by Hywel Griffiths, the bard and the political protagonist. It includes the poem that won him the...

Ewch | Go
£3.95 Add eBook to your cart
£2.95

Haciwr   (Hywel Griffiths)
A summer's evening in Aberystwyth. A fire in a building on the University's campus. Important notes are burned. A school...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304