Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Hefin Mathias

Hefin Mathias

Cyn-brifathro Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yw Hefin Mathias. Bu'n dysgu Hanes yn ysgolion Cymraeg Rhydfelen, Llanhari a Chwm Rhymni a bu'n aelod o UCAC ar hyd ei yrfa.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
7.95

Hanes UCAC 1990-2010   (Hefin Mathias)
The history of UCAC, the union for teachers in Wales, from 1990 up to 2010.
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304