Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Gwion Lewis

Gwion Lewis

Mae Gwion Lewis yn fargyfreithiwr yn siambrau Landmark yn Llundain, yn arbenigo yn y gyfraith gyhoeddus a hawliau dynol. Cyn cael ei alw i'r Bar, yr oedd yn Ysgolor Fulbright ym Mhrifysgol Efrog Newydd, lle enillodd radd LLM gan ganolbwyntio ar y gyfraith ryngwladol a hawliau iaith. Mae ganddo hefyd raddau BA a BCL mewn Cyfreitheg o Goleg Iesu, Rhydychen. Cychwynnodd ysgrifennu "Hawl i'r Gymraeg" tra oedd yn Ysgolor Gwadd ym Mhrifysgol yr Undeb Ewropeaidd yn Fflorens dan nawdd Ymddiriedolaeth Saunders Lewis. Mae'n sylwebu'n gyson ar faterion rhyngwladol ar gyfer BBC Cymru.

1 records were found.

Books in Welsh
Out of print
7.95

Hawl i'r Gymraeg   (Gwion Lewis)
The first book that looks at the Welsh language in the context of international and European laws. According to the auth...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304