Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Elliw Gwawr

Elliw Gwawr

Daw Elliw Gwawr o Ddolgellau'n wreiddiol, a dechreuodd goginio gartref gyda'i mam a'i nain. Ar ôl graddio symudodd i Gaerdydd, lle bu'n gweithio i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac fel gohebydd gwleidyddol i'r BBC ar raglenni "CF99" a "Dau o'r Bae". Mae hi bellach yn ohebydd gwleidyddol yn San Steffan. Ym mis Chwefror 2011 cychwynnodd ysgrifennu ei blog poblogaidd, www.panedachacen.wordpress.com, y blog Cymraeg cyntaf am bobi.

Website

2 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
14.95

Paned a Chacen   (Elliw Gwawr)
Elliw Gwawr has enjoyed baking since she was a child, and this full colour book is a continuation of her popular blog wh...

Ewch | Go
14.95

Pobi   (Elliw Gwawr)
Pobi is Elliw Gwawr's second cooking and baking book, being a companion volume to Paned a Chacen. It is full of mouth-wa...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304