Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Eirian Jones

Eirian Jones

Magwyd Eirian Jones ar y Mynydd Bach yng Ngheredigion. Wedi gyrfa fel athrawes yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys cyfnod fel pennaeth ysgol gynradd, mae bellach yn gweithio fel golygydd llyfrau Saesneg. Mae hi hefyd yn gyn-ddyfarnwraig tenis ryngwladol ac yn deithwraig o fri!

8 records were found.

Books in English
Ewch | Go
6.95

The War of the Little Englishman   (Eirian Jones)
Many fascinating yet horrific events have taken place on some of our most rural, unspoilt upland regions in past times. ...

Ewch | Go
9.95 Add eBook to your cart
7.95

The Welsh Lady from Canaan   (Eirian Jones)
The amazing adventures of Margaret Jones (1842-1902), a lady from Rhosllannerchrugog, north Wales, who became famous in ...

Books in Welsh
Ewch | Go
4.95

Alawon Dwynant   (J Eirian Jones)
Original cerdd dant melodies, including set pieces for the Urdd Eisteddfod.

Ewch | Go
7.95

Cynghanedd Cariad   (J Eirian Jones)
16 songs for schools by an experienced composer.

Ewch | Go
6.99

Cynghanedd Cariad 3   (J Eirian Jones)
Another valuable collection of songs by Eirian Jones, music and singing teacher, accompanist, adjudicator, conductor and...

Ewch | Go
5.95

Mwy o Gynghanedd Cariad   (J Eirian Jones)
Nine songs for children.

Ewch | Go
9.95 Add eBook to your cart
5.95

Y Gymraes o Ganaan   (Eirian Jones)
The amazing adventures of Margaret Jones (1842-1902), a lady from Rhosllannerchrugog, north Wales, who became famous in ...

Out of print
2.00 Add eBook to your cart
2.00

Yr Eliffant   (J Eirian Jones)
The song "Yr Eliffant" - taken from Cynghanedd Cariad, by J Eirian Jones - printed for the Eisteddfod yr Urdd ...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304