Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Dr E Tudor Jones

Dr E Tudor Jones

Ganwyd fi yn Nyffryn Ogwen yn 1930 yn fab i chwarelwr. Ar aelwyd Gristionogol a hapus o'r enw Tanygafell. Addysg sylfaenol yn Ysgol Penygroes, Tregarth yna Ysgol Ramadeg Dyffryn Ogwen ym Methesda. Treuliais chwe blynedd yn Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd a graddio fel meddyg yn 1955. Blwyddyn i ddysgu'r grefft yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd yna dwy flynedd yn y Dwyrain Canol yn y fyddin pan gefais y cyfle i groesi anialwch y Sahara.
Dychwelyd i fro fy mebyd yn 1958 a gweithio yn Ysbyty Môn ag Arfon a hefyd Ysbyty Dewi Sant ym Mangor cyn sefydlu fel Meddyg Teulu yng Nghriccieth yn 1961 lle'r llwyddais gyfleu meddygaeth gyfoes i'r ardal. Yn y cyfnod yma crëwyd diddordeb arbennig yn y Capel, Y Bad Achub, Y Cyngor Tref a'r Gymdeithas Bysgota.
Ymddeolais yn 1991 ac erbyn hyn wedi mwynhau chwarter canrif ddifyr gyda'm priod.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
9.95

Hanes Hen Feddyg   (Dr E Tudor Jones)
As a young boy in the Ogwen Valley Dr Tudor spent many hours on the slopes of the Carneddau, searching for the remains o...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304