Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Dafydd Marks

Dafydd Marks

Brodor o Ddyffryn Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin oedd yr awdur. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y Gwendraeth, ac aeth oddi yno i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna i Goleg Iesu, Rhydychen. Bu'n Offeiriad ym mhlwyf Llandeilo, Llangathen a Llanddewi-y-crwys. Ym 1956 fe'i hapwyntiwyd yn bennaeth Adran y Gymraeg yng Ngholeg Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan ac yn Llanbed y treuliodd weddill ei fywyd. Bu farw yn 1999.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
5.95

Cerddi'r Coleg a'r Coler   (Dafydd Marks)
A collection of poems by the late Dafydd Marks, a poet and scholar. An ordained priest, he became Head of the Department...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304