Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Cris Dafis

Cris Dafis

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
2.00

Ac Ystrydebau Eraill   (Cris Dafis)
A collection of poems. Contents: Hunandosturi Rhwystredig Y Gwyfyn Rhiw Yw Enfys Cerdd am Gath Y Fersiwn Ddiwygiedig L...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304