Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Publications for : Author = Catrin Jones Hughes

Catrin Jones Hughes

Catrin Jones Hughes

Daw Catrin o'r Gaerwen, Ynys Môn. Bu'n athrawes Ddrama yn Ysgol Gyfun Llanhari, yn Bennaeth Drama Ysgol y Creuddyn ac mae hi nawr yn Ddirprwy Bennaeth Ysgol Uwchradd Bodedern.
Drama yw ei byd ac yn ogystal ag addysgu Drama mae hi hefyd yn mynychu'r theatr yn rheolaidd, yn cyfarwyddo, hyfforddi, beirniadu, actio ac mae'n cyhoeddi ei dyddiadur drama yn rheolaidd yng nghylchgrawn chwarterol Y Wawr. Bu'n gyfrifol am gyfarwyddo sawl sioe i'r Urdd a Theatr Ieuenctid Môn a sawl drama i Theatr Fach Llangefni ble mae'n gyfarwyddydd artistig. Bu ar fwrdd rheoli Cwmni'r Fran Wen am flynyddoedd ac mae hi'n parhau yn aelod o Fwrdd Artistig Theatr Genedlaethol Cymru a Phwyllgor Canolog Drama yr Eisteddfod Genedlaethol .
Hyd yma y mae hi wedi cyhoeddi tri llyfr yn ymwneud â drama :
“Martha Jac a Sianco – Sgript a Gweithgareddau”, Cyfres Codi'r Llenni
“I Dir Neb – Sgript a Gweithgareddau”, Cyfres Codi'r Llenni
“Gwastraff” Drama o'r Gyfres Copa ar gyfer yr arddegau.

1 records were found.

Books in Welsh
Ewch | Go
£2.95

Gwastraff   (Catrin Jones Hughes)
A play about a gang of four 15 to 17 year-olds, who gather in a war memorial garden. Mystery surrounds an old man who vi...
Search the catalogue for: or a combination of the following fields:
ISBN orKeyword
AuthorTitle
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304