Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Mari Wyn

Sara Ashton  Llyfrau eraill gan Sara Ashton

"Paid byth ag anobeithio! O'r holl rymoedd sydd yn gwneud gwell byd, does 'na'r un mor anhepgorol, yr un mor rymus â gobaith."

Dyna eiriau Taid i Mari ar fore gwlyb yn y Blaenau. Roedd ei gyngor yn ddefnyddiol iawn yn 2029, a bywyd yn galetach o lawer nag ydi o heddiw.

Hanes hogan fach yn dod i ddeall y byd a'i bethau yw hon. Ond mae taith Mari Wyn yn cynrychioli mwy na hynny hefyd. Wrth gymryd cip ar ddyfodol posib, cawn archwilio'r modd rydyn ni'n dewis byw ein bywydau heddiw, a gofyn a yw'r dewisiadau a wnawn ni yn rhai doeth...

ISBN: 9781847712141

Adran: Arddegau

Iaith: Cymraeg

Rhan o'r cyfres: Cyfres y Dderwen

5.95     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 5.95
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304