Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Tri Mochyn Bach

Eirug Wyn  Llyfrau eraill gan Eirug Wyn

Nofel arobryn cystadleuaeth Medal Lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a'r Cylch 2000, sy'n symud yn gelfydd trwy gymhlethdod ffeithiol a ffantasïol bywyd darlithydd coleg gan adlewyrchu ei pherthynas â thri gwr.

ISBN: 0862435536

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

5.95     
Adolygiadau

  "Mae'r ysgrifennu'n bowld, yn groch, ac yn wir yn gynddeiriog ar adegau. Mae'r awdur yn mentro mwy, yn mynd at ymyl y clogwyn ac edrych ar y cynddeiriog donnau islaw." - John Rowlands

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304