Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Merched y Wawr

(gol.) Meleri Wyn James  Llyfrau eraill gan Meleri Wyn James

Dyma hanes difyr, dwys a doniol sy'n crisialu cyfraniad un o'r prif fudiadau Cymraeg ei iaith a chanddo 280 o ganghennau a 7,000 o aelodau. Dros y degawdau mae Merched y Wawr wedi cynnig cyfleoedd i fenywod gymdeithasu, arfer eu doniau, lobïo, codi arian ac ymfalchïo yn y Gymraeg.

Ar ffurf cyfres o erthyglau amrywiol gan aelodau amlwg a lluniau lliw cyflwynir yr hanes ers y cychwyn yn 1967 hyd heddiw. Dengys bod llawer mwy i'r mudiad hwn na phaned a phice bach, wrth i Ferched y Wawr arwain y ffordd o ran ymgyrchu a chodi arian mewn meysydd yn ymwneud â'r iaith, ysgolion meithrin, dysgwyr, S4C a phrosiectau ar gyfer pobl dan anfantais ac er budd menywod yng nghefn gwlad Cymru ac yn y Trydydd Byd.

ISBN: 9781847714497

Adran: Hanes

Iaith: Cymraeg

9.95     eLyfrGellir lawrlwytho'r cyhoeddiad yma fel eLyfr, pris: 4.95
Ffurf(iau) ar gael: .epub;  Beth yw 'epub'?


Mwy am eLyfrau Y Lolfa


Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304