Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Clawr | Cover

Holl Ganeuon Dafydd Iwan

Dafydd Iwan  Other books by Dafydd Iwan

The essential collection of Wales' most popular singer.

Contents:

Awel yr Wylfa

A Chofiwn ei Eni Ef

A Gwn Fod Popeth yn Iawn

Ac fe Ganon Ni

Am na ches I wadd I'r briodas

Ar Lan y Môr 1990

Baled y Welsh Not

Baled yr Eneth Eithafol

Blodyn yr Alban

Bod yn Rhydd

Bryniau Bro Afallon

Cân Angharad

Cân DJ

Cân Elwyn Roberts

Cân I Helen

Cân I Lewis Valentine

Cân Mandela

Cân Michael D Jones

Cân Porth y Nant

Cân Serch I Awyren Ryfel

Cân 'Steddfod 79

Cân 'Steddfod y Borth

Cân Victor Jara

Cân y Ddinas

Cân y Fam

Cân y Glowr

Cân y Gofod

Cân y Medd

Cân y Pasg

Cân y 'Western Mail'

Cân yr Aborijini

Cân yr Amgueddfa

Cân yr Ysgol

Canwn yr un Caneuon

Caradog y Cawr

Cariad

Carlo

Cerdd

Cerddwn Ymlaen

Cewri'r Crysau Cochion

Ciosg Talysarn

Clyw Fy Nghri

Creadur Bach o Grwydryn

Croeso Chwedeg Nain

Croeso Dyffryn Lliw

Cwm Ffynnon Ddu

Cwyngan y Sais

Chwarae â 'Nghalon

Daeth y Dyn

Dail y Teim

Dal I Gredu

Daw Fe Ddaw yr Awr

Daw Hiraeth Arnaf Weithiau

Dewch I Lan y Mor

Dim Ond Un Gan

Doctor Alan

Dos F'Anwylyd

Draw Draw Ymhell

Draw Dros y Don

Dyn oedd yr Iesu

Esgair Llyn

Ewrop I Ni

Fel yna mae hi wedi bod erioed

Fy Ngwlad fy Hun

Ffidil yn y To

Ffwdl-da-da

Gad Fi'n Llonydd

Glyn y Rhosyn

Gorau Cymro Cymro Oddi Cartre

Gwinllan a Roddwyd

Gwyn Coch a Gwyrdd

Hawl I Fyw

Hen Wlad Llyn

Hwyr Brynhawn

Hyn Sydd yn Ofid Im

I Twm yng Ngharchar

I'r Gad

Llygod

Mae Geneth Fach yng Nghymru

Mae 'Nghalon I ar Dorri

Mae Hiraeth yn fy Nghalon

Mae Na Le yn Ty Ni

Mae Nhw'n Paratoi at Ryfel

Mae Rhywun yn y Carchar

Mae'n Disgwyl

Mae'n Wlad I Mi

Mae'r Darnau yn Disgyn I'w Lle

Mae'r Llencyn yn y Jêl

Mae'r Saesneg yn Esensial

Magi Thatcher

Magi Thatcher (ar ol iddi fynd)

Mair Paid ag Wylo Mwy

Mam Wnaeth Got I Mi

Mari Fawr Trelech

Mari Malw

Meddwl Amdanat Ti

Mefus ar dy Wefus

Merch y Mynydd

Mi Fum yn Gweini Tymor

Mi Glywaf Dyner Lais

Mr Tomos, Os Gwelwch yn Dda

Myn Duw Mi a Wn y Daw

Mynd yn Ol

Os Na Fydd yna Gymru Yfory

Oscar Romero

Padi, Joci a Taffi

Pam Fod Eira'n Wyn

Pan Glywaf Gân y Clychau

Parodi ar “Eifionydd”

Parodi ar “Hon”

Peidiwch Gofyn I Mi Ddangos

Peintio'r Byd yn Wyrdd

Rwy'n Gweld y Dydd

Safwn Gyda'n Gilydd

Sam

Siarad a Ti a Mi

Sion a Sian

Stol I Ddau

Sul y Blodau

Tedi Nos Da

Tra Bo Hedydd

Twicers 1980

Tyrd Am Dro hyd y Llwybr Troed

Tyrd Am Dro I'r Coed

Tywysog Tangnefedd

Weithiau Bydd y Fflam

Weli Di Gymru?

William

Wrth Feddwl am fy Nghymru

Wylaf Fil o Ddagrau

Wyt ti'n Cofio?

Y Blewyn Gwyn

Y Chwe Chant a Naw

Y Dref a Gerais I Cyd

Y Dyn Pwysig

Y Dyn Pwysig (2)

Y Pedwar Cae

Y 'Steddfod Beilingwal

Y Wên na Phyla Amser

Yng Nghwmni'r Iesu

Yma Mae 'Nghalon

Yma o Hyd

Ymson Prydeiniwr

Yn Groeso Iddo Ef

Yno yr Wylodd Ef

Ynom y Mae Cymru

Ynys Yr Hud

Yr Anthem Geltaidd

Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd

Yr Hen, Hen Hiraeth

Ai am fod haul yn machlud?

ISBN: 0862432774

Category: Music

Language: Welsh

£9.95     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304