Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Wales  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
search for book

detailed search


Directory of Welsh Organisations and Businesses


If you would like us to add the details of your organisation/company to this directory, or if there is any need to correct anything, please fill in this form .

Booksellers
Choirs
Colleges and Universities
Food and Accommodation
Magazines
Media and Film
Mentrau Iaith (Language Initiatives)
Organisations
Papurau Bro (Local Welsh-medium newspapers)
Printers and publishers
Private companies
Record labels and studios
Religious
Theatres and Theatre Companies
Translators
Welsh Bands
Welsh-language Helplines

Search the directory for:

Religious

Byddin yr Iachawdwriaeth

Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol

Canolfan Undod ac Adnewyddiad Cristnogol Cymru

Cenhadaeth Uniongred Cymru

Cymdeithas Dydd yr Arglwydd yng Nghymru

Cymdeithas Emynau Cymru

Cymdeithas Y Beibl

Cymorth Cristnogol

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Cytn

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Living Here - Working Here

Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C) - Caerfyrddin

Mudiad Addysg Grefyddol Cymu (MAGC)

Mudiad Efengylaidd Cymru

Undeb Bedyddwyr Cymru

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig (Cymru)

Yr Eglwys Fethodistaidd (Cymru)

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

Yr Eglwys yng Nghymru

Yr Undodiaid
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

New!

Clawr | Cover Our Backyard War: West Merioneth in World War II
Our Backyard War: West Merioneth in World War II
Les Darbyshire
12.99
full details

Clawr | Cover JJ Williams: the life and times of a rugby legend (hb)
JJ Williams: the life and times of a rugby legend (hb)
JJ Williams & Peter Jackson
14.99
full details

Clawr | Cover Red Dragons: The Story of Welsh Football
Red Dragons: The Story of Welsh Football
Phil Stead
9.99
full details

Clawr | Cover The Lost Welsh Kingdom
The Lost Welsh Kingdom
John Hughes
8.99
full details