Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Lleoliad


Mae'r Lolfa wedi ei leoli yn Hen Swyddfa Heddlu Talybont ar y brif ffordd (A487) rhwng Aberystwyth a Machynlleth wrth ymyl y Neuadd Goffa a gyferbyn i gapel Bethel. Defnyddiwch y cod post SY24 5HE os ydych yn defnyddio system 'Sat Nav'.

Cefndir Y Lolfa


Sefydlwyd Y Lolfa yng nghanol y chwedegau, mewn cyfnod cyffrous pan oedd cenhedlaeth o Gymry ifainc yn credu mewn chwyldro ac mewn ymestyn yr iaith i bob ffrwd o fywyd. Pethau go ddiflas oedd llyfrau Cymraeg ar y pryd ac roedd yn rhan o weledigaeth Y Lolfa i greu math newydd o gyhoeddi bywiog a heriol -- yn gardiau doniol a phosteri pop yn ogystal â llyfrau.
Gwaith cynnar

Yn raddol ehangodd y cwmni mewn maint ac mewn cynnyrch gan arloesi â chyfresi poblogaidd fel Y Llewod, Rwdlan a Chyfres y Beirdd Answyddogol. Dechreuodd hefyd gyhoeddi llyfrau Saesneg i ddysgwyr ac ymwelwyr. Ond blaenoriaeth y cwmni, fel heddiw, oedd sbarduno creadigrwydd Cymreig a Chymraeg.

Mae'r Lolfa, hefyd, wastad wedi cofleidio technoleg newydd. Yn y chwedegau, fe fanteisiodd ar y rhyddid creadigol a gynigiai'r dull ffoto-litho o argraffu. Yn y nawdegau, fe groesawodd y chwyldro digidol: hi oedd y wasg gyntaf yng Nghymru i gael ei gwefan ei hun.

Porwch trwy'r wefan hon i weld yr amryiwaeth mawr o lyfrau sy'n llifo o'r peiriannau heddiw. Fel y gwelwch, yr un yw'r weledigaeth o greu deunydd bywiog a gwreiddiol fydd yn herio'r Gymru gorfforaethol sydd ohoni ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer gwlad a fydd yn feddyliol a gwleidyddol rydd.Staff Y LolfaStaff Y Lolfa
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Fabula
Fabula
Llyr Gwyn Lewis
£8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Anne Elizabeth Williams
£19.99
manylion llawn

Clawr | Cover Argyfwng Hunaniaeth a Chred
Argyfwng Hunaniaeth a Chred
(gol.) E Gwynn Matthews
£8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Gwales
Gwales
Catrin Dafydd
£9.99
manylion llawn