Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Lluniau'r Lolfa

(cliciwch ar y ddelwedd i weld fersiwn fwy)     

Lluniau cynharach...

Gwenllian Jones
Carolyn Hodges
Robat Trefor
Peter Gordon Williams
mike parker
Ewro 2016
sticeri ddraig goch
owain llyr
geraint evans
gareth miles
John Davies
Geraint Lewis
Aubre Malone
Beatrice Smith
Charles Stallard
David Frost
Derek Williams
Eurwyn Pierece Jones
Gee Williams
Gwyn Davies
Jean Gill
Ken James
Martin Crampin
Lost Welsh Kingdom
Mari Lisa Veritas
Y Bwthyn
Charles Williams
Salem
Mari Lisa
Mered
eirion
Eirionedd Baskervill
Y Ty Te
Guto Dafydd
Rob Gittins
Lisa
Stephen James
Geraint
Gwyn Griffiths
Catrin
Aberystwyth Boy
Bore Da 2
Bore Da
Mared
Zonia
Lansio'r tri
John Davies
Sion
Delme
Elliw Gwawr
Llwyd Owen
Teleri
Eurwyn
Martin Davis
Angharad Tomos
Lloyd Jones
Gwyn Roberts
Heini
Jerry
Ffion
Pethau Bychain
Peter
Paul
Pryderi
Elin Angharad
Delme
Sioned Wiliam
Bet Jones
Craciau Bet Jones
Golwg cyntaf
Tafwyl
John Elfed
Aeryn Llangwm
Rhint
Meirion Hughes
Dr Tudor
Barbara Davies
Tro ar Fyd
George North
Ar Ben Ffordd
Madamrygbi
Dewi Prysor
Dwayne Peel
Elliw Gwawr
Gwyn Jenkins
Gwyn Elfyn
Mared Lewis a'r Criw o Boded
Lleucu Roberts
Meic Stephens
Robat Gruffudd ar lwyfan y Genedlaethol
Hefin Wyn yn lansiad Waldo
Ceri Elen
Capel Horeb
Eirian gyda Bronwen Hall, gor-nith Margaret Jones a’i phlant hithau David a Susan
Gareth Wyn Jones
Gwennan yn yr Urdd 2012
Kit a John Davies
Manon Steffan Ros ar noson lansio Blasu
Manon Steffan Ros
Rysait yn Blasu
Rygbi Calon y gymuned
Titanic
Nia a Branwen
Fflat Emporium
Meleri, Mihangel a Nia 2
Meleri, Mihangel a Nia
Cyfrol Mihangel Morgan
The Little Welsh Rugby Fan
Gwahoddiad i Lansiad 'Kate Roberts a'r Ystlum'
Gareth F Williams ar Lan y Mor
Alun Gibbard, Simon Easterby a Frank O'Mahony
Tony ac Aloma
Tony ac Aloma
Rhiannon Wyn ac Alun Jones
Lleucu Roberts
Llyfr Jocs
Nia Peris ac Alan Llwyd
Ali Yassine
Morgan Tomos
Heulwen Gruffydd
Geraint Thomas gyda chopi o Llynnoedd Eryri
Dixie McNeil a Dai Davies
Eirwyn George
John Meirion Morris, Nia Peris a Gwyn Thomas
Sharon Morgan
Heulwen Haf gyda chopi o'i llyfr newydd Bron yn Berffaith
Heulwen Haf
Daniel Owen
Lloyd Jones
Lloyd Jones
DJ Williams, Lewis Valentine a Saunders Lewis
Paul Duthie
Nigel Owens a Lynn Davies
Peter Daniels
Meic Stevens a Ned Thomas
Rapsgaliwn gyda'i lyfr newydd
Yr Orsedd yn pasio stondin Y Lolfa
Enid Gruffudd ac Olwen Canter yn Stondin y Lolfa
Daniel Davies
Rock Tales
Stondin Y Lolfa yn y Steddfod
Meic a Suzie yn Llydaw
Tony O'Regan a Richard Moore-Colyer
Meinir Edwards gyda rhai o ddisgyblion Ysgol Gymunedol Talybont
Twm Sion Cati
Ned Thomas
Osian Roberts, Meirion Appleton a Marcel Desailly
Euron Griffith
Lleucu Roberts
Margaret Maund
Margaret Maund
Margaret Maund
Jayne Joso a Owen Hatherley
Leusa Fflur
Morgan Tomos
Lansio llyfr Dan Jenkins
Jonathan Hicks
Cennard Davies
Dafydd Jones gyda chopi o'i hunangofiant
Pegi Lloyd-Williams
Lisa Jones gyda chopi o Welsh for Parents
Rhichard Hartnup ac Eirian Jones
Eirian Jones a Nia Peris
Llwyd Owen ac Elian
Mihangel Morgan
Morgan Tomos
Sioned Glyn
Geraint Evans
Llwyd Owen
Robat Gruffudd
Robat Gruffudd
Eirian Jones
Paul a Ceri Gyda Peiriant Platiau Newydd Y Lolfa
Golygyddion Cymraeg Y Lolfa
Golygyddion Cymraeg Y Lolfa
Sara Ashton
Gerwyn Elias
Ifan Gruffydd
Meinir Edwards a Caryl Parry Jones
Teleri Bevan
Howard Marks - Two Dragons
Annette Bryn Parry
Dewi Prysor Lladd Duw
Dewi Prysor
Alun Gibbard, Non Evans a Huw Llywelyn Davies
Goronwy Evans
John Davies a Marian Delyth
Ned Thomas
Gwyn Jenkins
Peter Smith, Greg Stevenson a Richard Suggett
Sullwyn Thomas, Peter Hughes Griffiths a Lefi Gruffudd
Tyddynfelin, Eryri
Owen Money gyda'i hunangofiant
Teulu'r Coal House
Eric ac aelodau o Gor Meibion Pontarddulais
Lansiad Hunangofiant Orig Williams
John Meredith
Peter Griffiths
Paul a Robert Robinson
Anita Arcari & Roy "Sabatino"
Hywel Griffiths, Caryl Lewis a John Bwlch Llan
Garnon a Reyland Teifi
Eirwyn George, Alun Jones a Nia Peris
Wyn Mel, Paul a throns Mistar Urdd
Stondin Y Lolfa yn Steddfod yr Urdd
Mererid Hopwood yn arwyddo'r llyfr newydd Dydd Sbri
Mererid Hopwood yn arwyddo'r llyfr newydd Dydd Sbri
Haf Llewelyn gyda chopi o'i llyfr newydd Y Graig
Dylan Ebenezer yn holi Gwyn Jenkins
Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn
Gwyn Jenkins a llyfr Cwpan y Byd
Geraint Evans a Meinir Edwards
Peter Luther
Richard Llwyd Edwards gyda Maw
Fflur Dafydd a Max Boyce
Lefi Gruffudd yn derbyn gwobr Gwerthiant Gorau ar ran Y Lolfa
Staff hen a newydd yr Urdd Aberystwyth gyda Mr Urdd
Angharad Tomos yn derbyn Gwobr Mary Vaughan Jones
Eirian Jones - Golygydd Llyfrau Saesneg Y Lolfa
Caryl Lewis gyda Joseff Hedd
Mared Llwyd gyda chopi o Aderyn Brau
Caryl Lewis yn arwyddo copi o Naw Mis
Morgan Tomos & Owain Sion
John Davies a Marian Delyth
Arfon Haines Davies ac Alun Gibbard
Cyfres Pen i Waered
Malcolm Allen
Lansio cyfrol Richard Huws
Mel Nurse, Rob Brydon a Gwrags Abetawe
Mel Nurse, Pete Welsh a rhai o gefnogwyr Abertawe
Mel Nurse a Pete Welsh
Peter Read a Kevin Johns
Calendr Rwdlan
Peter Luther
Emyr Hywel
Fflur Dafydd ac Alun Jones
Elvey MacDonald gyda'i hunangofiant
Alun Jones a Manon Steffan Ros
Gadael Lennon
Gee Williams and Gwen Davies at the Book of the Year ceremony 09
Author Alan Bilton at launch of The Sleepwalkers' Ball
Author Alan Bilton at launch of The Sleepwalkers' Ball
Debut novelist Jayne Joso reading at her book launch
Jayne Joso with friends at launch, Wheatsheaf
Audience at the Wheatsheaf, Soothing Cats launch
Gwen and Gwen at the Wheatsheaf.
Fflur Dafydd at Hay Festival 09
Eira a Mark Peterson
Dyl Mei a Meic Stevens
Robat Gruffudd a Dafydd Morgan Lewis
Meic Stevens a Geraint Jarman
Santos, Elliw Iwan a Meic Stevens
Meic Stevens
Robat Gruffudd a Geraint Evans
Dilwyn Phillips, awdur Hospital Jokes
Lansiad Palas Print
Peter Read, Julie Richards a Kevin Johns
Enid Gruffudd ac Idris Charles
Alun Jones a Dewi Prysor
Peter Luther
Martin Davis ac Alun Jones
Trebor Edwards
Nigel Owens
Hogia'r Wyddfa
Roberto MartinezY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Fabula
Fabula
Llyr Gwyn Lewis
£8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cipio’r Llyw
Cipio’r Llyw
Awen Schiavone
£6.99
manylion llawn

Clawr | Cover Fi a Mr Huws
Fi a Mr Huws
Mared Lewis
£7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dadeni
Dadeni
Ifan Morgan Jones
£9.99
manylion llawn