Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl

Gwefan y Comic Mellten yma
Blog Silff Lyfrau'r Lolfa yma
Newyddion

Cyfrol am alar yn y Gymraeg yn torri record

Mae cyfrol unigryw am alar wedi torri record am werthu allan brin fis ar ôl ei chyhoeddi'n wreiddiol.

Mae Galar a Fi yn cynnwys ymateb 14 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar a'r ffordd y gwnaethon nhw ddelio â'u galar. Mae'r ymatebion yn y gyfrol yn amrywio o gerddi, llythyron, dyddiadur, ysgrifau i straeon byrion.

stori lawn    manylion y llyfr    mwy o newyddion   

Digwyddiadau
30/08/2017: Meddyginiaethau Gwerin Cymru | Lansio yng Nghanolfan Uwch Gwyrfai
Ymnuwch a ni ar gyfer lansiad MEDDYGINIAETHAU GWERIN CYMRU gan Anne Elizabeth Williams yng nghanolfan Uwchgwyrfai Nos Fercher 30 Awst am 7 o'r gloch.

Dyma gyfrol hynod ddifyr yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am feddyginiaethau gwerin, yn adlewyrchu llawer o ymchwil manwl ac yn ymwneud â phob ardal yng Nghymru.

mwy o ddigwyddiadauY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary
Y Lolfa
5.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cymro ai Lyfrau
Cymro ai Lyfrau
Gerald Morgan
9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Argyfwng Hunaniaeth a Chred
Argyfwng Hunaniaeth a Chred
(gol.) E Gwynn Matthews
8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Dadeni
Dadeni
Ifan Morgan Jones
9.99
manylion llawn