Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clipiau fideo Y Lolfa | Y Lolfa on videoSgwrs rhwng Alan Llwyd a Bleddyn Huws yn ystod lansiad Cofiant Kate Roberts yn yr Orendy Aberystwyth
Meirion Appleton yn siarad yn ystod lansiad ei hunangofiant yn y Marine Aberystwyth
Lansiad llyfr Tony ac Aloma yn Blackpool
Geraint Lloyd yn holi Owain Llyr am y gyfrol Bois y Loris
Lleucu Roberts yn trafod ei nofel Stwff, ysgrifennu a newidiadau mewn arferion darllen
Caryl Lewis yn trafod ei nofel newydd Naw Mis
Llwyd Owen yn darllen pwt o'i nofel Mr Blaidd
Meic Stevens yn Canu Gafael yn Dy Law
Robat yn darllen cerddi o'r gyfrol A Gymri Di Gymru?
Geraint Evans yn trafod ei nofel newydd Y Llwybr
Cip ar Dan y Dail (Cyfres Rwdlan 14) yn mynd trwy'r wasg!
Michael O'Brien
Dewi Prysor v Llwyd Owen
Meini MeirionnyddY Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Fi a Mr Huws
Fi a Mr Huws
Mared Lewis
£7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cipio’r Llyw
Cipio’r Llyw
Awen Schiavone
£6.99
manylion llawn

Clawr | Cover Fabula
Fabula
Llyr Gwyn Lewis
£8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Gwales
Gwales
Catrin Dafydd
£9.99
manylion llawn