Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


eLyfr

e-Lyfrau'r Lolfa


Dyma restr o'r e-Lyfrau sydd ar gael ar hyn o bryd. Byddwn yn ymestyn y dewis o e-Lyfrau dros yr wythnosau nesaf felly cofiwch alw heibio'n gyson.

Mae prynu e-Lyfr yn debyg i brynu unrhyw lyfr arall. Wedi talu am eich e-Lyfr byddwch yn derbyn e-bost fydd yn eich arwain at ddolen fydd yn eich galluogi i lawrlwytho'r llyfr. Bydd hawl gennych i argraffu un copi o'r llyfr neu i'w ddarllen ar declyn fel Kobo neu e-ddarllenydd Sony.

Mae ein e-Lyfrau ar gael naill ai ar ffurf ffeiliau EPUB a/neu ffeiliau PDF. Os oes gennych Kindle, bydd angen i chi gael meddalwedd addas, e.e. Adobe Digital Editions neu Calibre. Mae'r meddalwedd yma am ddim a dylech ei lawrlwytho i'r Kindle cyn eich bod yn prynu ffeil EPUB.

Cofiwch: gall rhai elfennau o'r dyluniad gwreiddiol gael eu colli wrth ddefnyddio e-ddarllenydd.


e-Lyfrau ar gael o'r Lolfa

Darganfuwyd 370 cofnod.

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

20 Stori Fer: Cyfrol 1   ((gol.) Emyr Llywelyn)
Cyfrol o ugain stori fer wedi eu dewis a'u dethol gan Emyr Llywelyn. Ynddi ceir clasuron o waith Maupassant a Chekov a a...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

20 Stori Fer: Cyfrol 2   ((gol.) Emyr Llywelyn)
Ugain stori fer ar themau amrywiol megis Unigrwydd, Perthynas, Cariad, Siom ac Arswyd. Gwnaed y detholiad gan Emyr Llywe...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Fflach o Ail Symudiad: Stori Richard a Wyn   (Richard Jones, Wyn Jones)
Dyma gyfrol syn olrhain hanes y ddau frawd diymhongar a gweithgar Richard a Wyn Jones a'r band Ail Symudiad - band sydd ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Rhyw Flodau Rhyfel   (Llyr Gwyn Lewis)
Mae cyfrol ryddiaith gyntaf Llyr Gwyn Lewis yn blethiad hyfryd o ffaith a ffuglen a'i chanolbwynt ar y cof a sut yr ydym...

Ewch | Go
£24.95 Ychwanegu eLyfr i
£13.95

Cofiant Jim Griffiths: Arwr Glew y Werin (Clawr Caled)   (D Ben Rees)
Bywgraffiad un o wleidyddion Cymraeg bwysicaf ail hanner yr ugeinfed ganrif a Gweinidog Gwladol cyntaf Cymru, Jim Griffi...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

The Vanity Rooms   (Peter Luther)

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Sgrech y Môr   (Casia Wiliam)
Mae Siôn Watcins wrth ei fodd yn dringo a fforio ac mae'n casau gwaith ysgol.Mae gwyliau'r haf ar y gorwel ac mae ...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Y Planhigyn   (Mihangel Morgan)
Cafodd Martin ei orfodi i fynd i siopa gyda'i fam a'i chwaer, Siwsi. Ond pan welodd blanhigyn bach rhyfedd ar werth yn y...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Haciwr   (Hywel Griffiths)
Noson braf o haf yn Aberystwyth. Tân mewn adeilad ar gampws y Brifysgol. Nodiadau pwysig yn cael eu llosgi. Merch ...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Y Tatw   (Mari George)
Roedd bywyd Catrin yn braf cyn iddi symud ty, newid ysgol a chwrdd â Jan. Jan - y ferch wnaeth newid popeth...; Ar...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Breuddwyd Siôn ap Rhys   (Haf Llewelyn)
Mae Siôn a'i frawd yn gorfod byw gyda'u hewythr creulon ar ôl i'w mam gael ei chyhuddo o fod yn wrach a'i ch...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Ergyd Drwy Amser   (Elgan Phillip Davies)
"Pan o'n i dy oedran di..."; Mae geiriau Tad-cu yn canu fel tiwn gron yng nghlustiau Alun - a hynny bob tro ma...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Hard Men of Welsh Rugby   (Lynn Davies)
Dyma gyfrol sy'n brolio ugain o gyn-chwaraewyr dewraf Cymru, ac nid eu sgiliau chwarae sy'n ennyn sylw'r awdur yn unig. ...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Jac   (Guto Dafydd)
Dyma'r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. ; Mae Jac yn dod o hyd i gorff marw yn y twyni t...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Dead Man Airbrushed   (Ieuan M Pugh)
Nofel wedi ei lleoli mewn coleg celf ar ddechrau'r 60au.

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Y Cwestiwn Mawr   (Meinir Pierce Jones)
Syniad Dan o uffern ydi cael ei anfon i aros efo'i ewythr Roli yn Sir Fon tra mae ei fam yn mynd ar daith i Beriw. Ond m...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Welsh Choirs on Tour: Tales from a tour organizer   (Alan Maggs)
Storiau difyr am y Cymry ar daith - gan ganolbwyntio ar gantorion a chorau

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Y Daith   (Lloyd Jones)
"Heddiw, o'r diwedd, rwyf am gychwyn ar y daith. Taith i ffeindio Meg, taith i ffeindio fi fy hunan hefyd...";...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.45

Cymru Howard Marks   (Howard Marks)
Dyma stori un gafodd ei alw yn brif smyglwr cyffuriau'r byd, Howard Marks o Fynydd Cynffig. Ond er ei eni yn Gymro Cymra...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Non: Yn Erbyn y Ffactore   (Non Evans)
"Does ond un Non Eleri," meddai un o'r bobol oedd yn ei nabod hi orau am y bencampwraig dalentog hon o Bontard...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.95

Hartson   (John Hartson)
Pel-droediwr a ddaeth yn ffefryn cenedl, yn chwaraewr caled a dawnus yn rhoi o'i orau wrth chwarae dros Gymru.; Cawn ei ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Wyn Mel: Y Fi a Mistar Urdd a'r Cwmni Da   (Wynne Melville Jones)
Dyma stori un o gymeriadau enwocaf Cymru erioed. Bu'n ymweld a gorsaf ofod ryngwladol, bu'n destun caneuon gan Ray Grave...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

John Meredith: Yr Hwn Ydwyf   (John Meredith)
Ydwyf. Nid yw'n air y bydd crwt o'r Bont yn arfer ei ddefnyddio. Ond dyna'r union air a ddefnyddiodd John Meredith i gyf...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Annette: Bywyd ar ddu a gwyn   (Annette Bryn Parri)
Mae bywyd Annette Bryn Parri, y gyfeilyddes o Ddeiniolen, wedi bod ynghlwm â nodau du a gwyn y piano er pan oedd h...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Jamie: Y Llew yn Ne Affrica   (Jamie Roberts)
Doedd hi ddim yn syndod i neb pan ddewiswyd Jamie Roberts yn chwaraewr gorau'r Llewod wedi'r daith i Dde Affrica yn 2009...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Cofnodion   (Meic Stephens)
Yn "Cofnodion" mae Meic Stephens yn edrych yn ôl ar ei fywyd fel llenor, golygydd, swyddog Cyngor y Celf...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Hiwmor y Cymoedd   (Cennard Davies)
Yn y dyddiau caled a pheryglus pan oedd y pyllau glo yn eu bri, roedd hiwmor yn arf a ddefnyddiai'r glowyr yn eu brwydr...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Allan o'r Cysgodion   (Julian Lewis Jones)
Dyma hunangofiant agos-atoch un sydd wedi gwneud enw iddo'i hun fel actor yng Nghymru ac yn Hollywood.; Hogyn o Sir F&oc...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Merched y Wawr   ((gol.) Meleri Wyn James)
Dyma hanes difyr, dwys a doniol sy'n crisialu cyfraniad un o'r prif fudiadau Cymraeg ei iaith a chanddo 280 o ganghennau...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Aderyn Brau   (Mared Llwyd)
Mae byd Megan wedi ei droi ben i waered. Rhaid iddi adael cymuned glos Llanfair a'r ysgol fach gartrefol a symud i ddina...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Wel, Gymru Fach!   (Lleucu Roberts)
Mae Gwion a Tudur yn casau ei gilydd â chas perffaith. Gog yw Tudur a Hwntw yw Gwion! Ond a fydd tarfiad teulu o L...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Rhwng Edafedd   (Lleucu Roberts)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.; Mae Eifion ar fin neidio oddi ar Bont Bor...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Saith Oes Efa   (Lleucu Roberts)
Enillydd y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.; Cefnogi Seimon mae gwraig fferm Cesel Ucha yn e...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Talcen Caled   (Alun Gibbard)
Nofel wedi ei gosod yn ystod cyfnod cythryblus Streic Glowyr Prydain yn 1984/85, streic a welodd ddiwedd diwydiant glo d...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Gymraes o Ganaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Codi Bwganod   (Rhiannon Wyn)
Doedd Erin ddim am symud i Blas Ceirios. Doedd bywyd ddim yn deg - roedd ganddi rieni boncyrs ac roedd rhyw ysbryd yn af...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Bwystfilod a Bwganod   (Manon Steffan Ros)
Penliniai mam a brawd Hilda o flaen y teledu fel petaent wedi eu hypnoteiddio gan y bocs bach yng nghornel yr ystafell. ...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Trwy'r Tonnau   (Manon Steffan Ros)
Mae "Trwy'r Tonnau" yn ddilyniant i "Trwy'r Darlun". Aiff Cled a Sian unwaith eto i wlad hudol Crug,...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Trwy'r Darlun   (Manon Steffan Ros)
Ydych chi'n chwilio am nofel y bydd yn anodd i chi ei gosod o'r neilltu cyn cyrraedd y dudalen olaf un? ; Fyddech chi'n ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Tro ar Fyd   (Diarmuid Johnson, Amanda Reid)
Cofio'r enwogion mae hanes yn y pen draw, ond mynd yn ei flaen mae bywyd a chael y deupen ynghyd yw'r gamp i'r werin ddi...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Y Cylch Brith   (Arthur Conan Doyle)
Addasiad Cymraeg, gan Eurwyn Pierce Jones, o The Speckled Band, stori fer enwocaf Syr Arthur Conan Doyle am un o ddirgel...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Y Ddyled   (Llwyd Owen)
Mae Llwyd Owen, prif "gymeriad" y nofel hon, yn awdur enwog sydd wedi blasu llwyddiant llenyddol mawr yn Ameri...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Rhys Meirion: Stopio'r byd am funud fach   (Rhys Meirion)
Daeth newid byd i Rhys Meirion ar ôl ennill y Rhuban Glas yn 1996 ac yntau'n brifathro ifanc ar y pryd.Gwnaeth ben...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Delme: The Autobiography   (Delme Thomas)
Dyma hunangofiant gonest arwr timau rygbi Llanelli, Cymru a'r Llewod, Delme Thomas. Cyrhaeddodd y brig gyda'i glwb. Ei w...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

The Hill Farmer   (Gareth Wyn Jones)
Hunangofiant Saesneg un o sêr cynnar y rhaglen Fferm Ffactor, Gareth Wyn Jones.; Mae Gareth yn ffarmwr parod ei fa...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Rick O'Shea: It's All Rugby   (Rick O'Shea)
Hunangofiant y cyflwynydd a'r pyndit rygbi poblogaidd Rick O'Shea. Daw o deulu rygbi da, gan i'w dad gynrychioli Cymru a...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

The Mike Hall Story   (Mike Hall, Hamish Stuart)

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Llythyrau yn y Llwch   (Sion Hughes)
Yn 1942 taflai'r Ail Ryfel byd ei gysgod hir thywyll dros Brydain - ond gyda'r Americanwyr yn ymuno â'r rhyfel, r...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Tacsi i Hunllef   (Gareth F Williams)
Kelly, Kirsty a Karina - KKK - tair o ferched caled y dref fel y Ku Klux Klan. Dyna rai o drigolion stad Rhyd-y-felin.; ...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Cymry Man U   (Gwyn Jenkins)
Man U efallai ydy clwb pel-droed enwoca'r byd ac mae miloedd o gefnogwyr yn byw yng Nghymru.; Ond faint sy'n gwybod mai ...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Hiwmor Nigel   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn cael ei nabod fel un o ddyfarnwyr gorau'r byd. Ond mae hefyd yn ddigrifwr llwyddiannus sydd wrth ei f...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Hunangofiant John Davies: Fy Hanes I   (John Davies)
Dyma hanes John Davies, Bwlch-llan, yn ei eiriau ei hun - dyn sydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i fywyd, hanes a diwyl...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£9.99

Liminal   (Chris Keil)
Mae Aled wei hen arfer clywed storiau ei dad, Geraint, am wylfa rhyw sant, neu am deml Groegaidd yn gwesteia puteiniaid ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Llanw   (Manon Steffan Ros)
Nofel arall eithriadol gan awdures Blasu... Mae Llanw yn byw mewn ty ar y traeth gyda Gorwel, ei hefell, a'u nain. Ond e...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Y Fro Dywyll   (Jerry Hunter)
Nofel hanesyddol gyffrous sy'n symud o Gymru i feysydd y Rhyfeloedd Cartref yn Lloegr ac i goedwigoedd gogledd America, ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Esme - Guardian of Snowdonia   (Teleri Bevan)

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Huw Erith: Llanw Braich, Trai Bylan   (Huw Erith)
Bardd a 'sgotwr crancod a chimychiaid o ben draw Llyn yw Huw Erith ac yn y gyfrol hon cawn ddod i adnabod ei fro, ei deu...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Zonia Bowen - Dy Bobl Di Fydd fy Mhobl I   (Zonia Bowen)
Perl o gyfrol gan gymeriad arbennig ac unigryw. Dyma hanesSaesnes a briododd Gymro a dysgu Cymraeg ymhell cyn dyddiau gw...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Start the Clock and Cue the Band - A Life in Television   (David Lloyd)
Hunangofiant David Lloyd a dreuliodd ei oes yn gyfarwyddwr rhaglenni teledu. Teithiodd i sawl man, o Aberystwyth i Lunda...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.99

Cyfrinach Craig yr Wylan   (Bet Jones)
Dyma nofel gyntaf Bet Jones ar gyfer plant. Mae'n sôn am Huw yn gorfod gadael ei gartref ar lan y traeth a symud i...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Rhwng Dau Fyd   (Mared Lewis)
Nofel afaelgar yn troi o gwmpas Gwen a Rosa. Mae Gwen yn dechrau ar ei swydd gyntaf fel athrawes a Rosa, yn ei hwythdega...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Ar Dy Feic   (Phil Stead)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Profiadau Cymro yn beicio rownd Cymru a Ffrainc mewn llyfr sydd ...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf   (Gwyn Jenkins, Gareth William Jones)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma hanes rhai o'r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan ddily...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

O'r Llinell Biced i San Steffan   (Sian James, Alun Gibbard)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. 30 mlynedd yn ôl chwaraeodd Siân rôl allweddol...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Bryn y Crogwr   (Bethan Gwanas)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel arswyd am goediwr (tree surgeon) sy'n cael profiadau rhyfe...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Llywelyn   (John Hughes)
Mae arwres y nofel hon yn canfod ei hun yng nghanol y cynllwynion gwleidyddol a'r gwrthdaro o fewn llys Llywelyn ein Lly...

Ewch | Go
£8.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Veritas   (Mari Lisa)
'Estynnodd TL ei ddwy law am y blwch, a chodi'r clawr. Gwelwodd. Gwyddai'r ddau arall ar unwaith fod rhywbeth o'i le ......

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.99

Sesiwn yng Nghymru   (Huw Dylan Owen)
Dewch ar daith i brofi sesiwn werin Gymraeg a Chymreig. Cewch ddysgu am fyd cerddoriaeth draddodiadol a'r holl ddiwyllia...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.99

Na, Nel! Ha, ha!   (Meleri Wyn James)
Mae Nel eisie ci. Ond mae'n dod adref gydag anifail HOLLOL wahanol.; Mae'n MYNNU bod yn y côr, er ei bod hi'n METH...

Ewch | Go
£7.99 Ychwanegu eLyfr i
£5.99

Wales Defeated England   (Lynn Davies)
Cyfrol sy'n arddel llinell o gân eiconig 'Hymns and Arias' gan Max Boyce yn deitl iddi. Ynddi, cynigir golwg ar g&...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.99

Gyrru Drwy Storom   ((gol.) Alaw Griffiths)
Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.; Mae'r gyfrol arloesol hon yn cynnwys dyddiaduron a llythyron a ysgrifennwyd m...

Ewch | Go
£14.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Y Winllan Well: America'r Cymry   (Eirug Davies)
Dyma gyfrol arbennig am hanes y Cymry yn teithio i America ac yn ymsefydlu yno.; Dilynir ôl traed y Cymry cyntaf y...

Ewch | Go
£8.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Y Bwthyn   (Caryl Lewis)
"Yn cerdded tua'r bwthyn, yn llwybr y defaid, roedd ffigwr yn cario pac ar ei gefn - yn anymwybodol o'r anhrefn a'r...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Rifiera Reu   (Dewi Prysor)
"Pryd stopiodd y byd gael parti?"; Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syn...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£8.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

I Botany Bay   (Bethan Gwanas)
"Byddai'n mynd i uffern, yn siwr. Dyna oedd y dylluan - arwydd gan Dduw ei fod wedi ei gweld hi. Arwydd y byddai'n ...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£0.99

Gorau Chwarae Cydchwarae   (Dylan Ebenezer)
Mae carfan o gefnogwyr yn dilyn tim pel-droed Cymru i bob cwr o'r byd. Ond yn Ffrainc y bydd tim Cymru, a'r cefnogwyr, y...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£0.99

Y Gosb   (Geraint Evans)
Mae Erin yn meddwl ei bod hi wedi cyflawni'r llofruddiaeth berffaith. Ond gwnaeth un camgymeriad mawr.; Dirgelwch arall ...

Ewch | Go
£8.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Taffia   (Llwyd Owen)
Mae Ditectif Danny Finch yn colli ei swydd ar ôl cael ei gyhuddo o dwyll, gan golli popeth - ei swydd, ei bensiwn ...

Dim stoc dros dro
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£4.99

The Dragon Roars Again   (Jamie Thomas)
Mae The Dragons Roars again yn dogfennu llwyddiant anhygoel diweddaraf Tîm Pêl-droed Cymru ar gymhwyso eu hy...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£5.99

Where the Stream Ran Red   (Sam Adams)
Cyfrol o atgofion y llenor a'r golygydd Sam Adams. Adroddir hanes Gilfach Goch, man ei fagwraeth yn sir Forgannwg ym mly...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£7.99

Kicking Off in North Korea   (Tim Hartley)
Cyfrol i bawb sy'n ymddiddori mewn pêl-droed a theithio, gan blethu hanes cyfoes gydag adroddiadau newyddiadurol m...

Ewch | Go
£14.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

JJ Williams: the life and times of a rugby legend (hb)   (JJ Williams, Peter Jackson)
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, J. J. Williams. Yn athro wrth ei alwedigaeth, bu'n bencampwr can medr Prydain...

Ewch | Go
£8.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Investigating Mr Wakefield (pb)   (Rob Gittins)
Nofel iasoer seicolegol sy'n astudio chwant y gwryw i berchnogi, rheoli a gwylio'r un a gâr.

Ewch | Go
£8.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Y Traeth   (Haf Llewelyn)
Ers i Margaret Cave briodi'r uchelwr Siôn Wynne o Wydir, pan nad oedd fawr hyn na phlentyn, roedd hi wedi ceisio'i...

Ewch | Go
£7.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.99

Saith Cam Iolo   (Aled Evans)
Cyhuddiad mawr... hen berthynas ar ben... a thaith gyffrous yn dechrau...; Buddsoddodd Owain Myfyr ffortiwn mewn cyhoedd...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£7.99 Ychwanegu eLyfr i
£5.99

Y Nant   (Bet Jones)
Digon brith yw'r cymeriadau sy'n treulio'r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw'r bwriad, ond mae lladd ar...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£6.99 Ychwanegu eLyfr i
£4.99

Dirfodaeth, Cristnogaeth a'r Bywyd Da   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Pumed gyfrol y gyfres Astudiaethau Athronyddol yn cynnwys casgliad o ysgrifau darllenadwy gan John Heywood Thomas, awdur...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Tryweryn: A Nation Awakes - The Story of a Welsh Freedom Fighter   (Owain Williams)
Hunangofiant Owain Williams, yr ymgyrchydd a'r cenedlaetholwr (a chynghorydd yn ddiweddarach) a garcharwyd yn 1963 am ff...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Llafnau   (Geraint Evans)
Mewn cyfarfod tanbaid ynglyn a datblygiad melinau gwynt yn neuadd bentre Esgair-goch, cafodd Martin Thomas, y Cnwc, newy...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Dyn Pob Un   (Euron Griffith)
"Ti heb weld dim byd? Ti'n dallt 'ngwas i?"; Ond mi ydw i. A rwan dwi mewn twll go iawn.; Mae yna nofel fawr y...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Y Ty Ger y Traeth (Elyfr)   (Gareth F Williams)
Yn y ty ger y traeth mae tair cenhedlaeth o'r un teulu yn cael eu gorfodi i wynebu eu gorffennol, eu presennol a'u dyfod...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Yr Elyrch: Dathlu'r 100   (Geraint H Jenkins)
Dyma hanes llwyddiant anhygoel clwb pêl-droed Abertawe. Ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant, mae'r clwb hefyd yn dathlu e...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Tu ôl i'r Tiara: Bywyd Miss Cymru   (Courtenay Hamilton)
Gwnaeth Coutenay Hamilton enw iddi hi ei hun ar ôl ennill teitl Miss Cymru. Ond bywyd gwahanol iawn sydd ganddi y ...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Hunllef   (Manon Steffan Ros)
Dyma nofel ddirgelwch yn llawn tensiwn am wr sy'n symud yn ôl i dref ei blentyndod er mwyn dechrau pennod newydd y...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Cymry yn y Gêmau Olympaidd   (John Meurig Edwards)
O gofio gwlad mor fach yw Cymru, rydym yn gwneud yn arbennig o dda ym myd y campau Olympaidd ac mae'r gyfrol hon yn rhoi...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

The Welsh Lady from Canaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

The Welsh Lady from Canaan (Ebook)   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Hi yw fy Ffrind: Sgript a Gweithgareddau (Elyfr)   (Dafydd Llewelyn, Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Hi yw fy Ffrind" yn ogystal a gweithgareddau...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

I Dir Neb: Sgript a Gweithgareddau (Elyfr)   (Rhiannon Wyn, Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "I Dir Neb" yn ogystal a gweithgareddau dosba...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Martha Jac a Sianco: Sgript a Gweithgareddau (Elyfr)   (Caryl Lewis, Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Martha, Jac a Sianco" yn ogystal a gweithgar...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Mewn Limbo: Sgript a Gweithgareddau (Elyfr)   (Gwyneth Glyn, Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Mewn Limbo" yn ogystal a gweithgareddau dosb...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Blasu   (Manon Steffan Ros)
"Ai gwallgofrwydd oedd o, cymylau henaint yn tynnu pethau ddoe yn ddigon agos i'w cyffwrdd, i'w harolgi, i'w blasu?...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Bore Da   (Gwennan Evans)
Mae Alaw Mai wedi cael llond bol o weithio fel cynhyrchydd ar raglen foreol Pawb FM. A hithau wedi rhoi pymtheg mlynedd ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Pantglas   (Mihangel Morgan)
Mae trigolion pentre dychmygol Pantglas, de Cymru, yn wynebu newid byd wrth i'r gwaith mawr ar yr argae dyfu o'u cwmpas....

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Mab y Cychwr (Elyfr)   (Haf Llewelyn)
Dolgellau, 1603. Wedi blynyddoedd cythryblus mae Rhys ap Gruffydd wedi llwyddo i greu bywyd newydd tawel iddo'i hun fel ...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Martha, Jac a Sianco   (Caryl Lewis)
Dyma nofel i'ch llyncu a'ch dryllio. Mae'r Graig-ddu yn lle brawychus ac amgylchiadau'n carcharu'r trigolion. Mae'r chwa...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Lladd Duw   (Dewi Prysor)
"Gwranda arna fi os wyt ti isio byw..."; Mae gangstyrs peryclaf dwyrain Ewrop am waed Jojo a Didi. Rhaid iddyn...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£8.99

Perfect Architect   (Jayne Joso)
Pensaer oedd Charles, gwr Gaia. Caiff sioc enfawr wrth ddarganfod llythyrau caru yn dilyn ei farwolaeth sydyn. Aiff ati ...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Dan Gadarn Goncrit   (Mihangel Morgan)
Nofel ddirgelwch sy'n llawn cymeriadau diddorol a gwahanol, o ddarlithwyr prifysgol i'r digartref, gyda sylwebaeth graff...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Dan Gadarn Goncrit (Elyfr)   (Mihangel Morgan)
Nofel ddirgelwch sy'n llawn cymeriadau diddorol a gwahanol, o ddarlithwyr prifysgol i'r digartref, gyda sylwebaeth graff...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Caersaint   (Angharad Price)
Nofel drefol yw Caersaint sy'n dilyn ymdrechion Jaman Jones i'w "ganfod ei hun" wedi iddo etifeddu ty Arfonia ...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Beti Bwt   (Bet Jones)
Dyma nofel am blentyntod mewn pentref chwarelyddol yn ystod y 1950au yn llais yr hoffus a'r ddiniwed Beti Bwt.; Mae pob ...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Hi yw fy Ffrind (Elyfr)   (Bethan Gwanas)
Nofel fywiog sy'n portreadu cyfeillgarwch dwy ferch wrth iddynt brofi hwyl a dwyster tyfu i fyny yng nghefn gwlad sir Fe...

Allan o brint
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Hanner Amser   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Ddynes Ddirgel (Elyfr)   (Mihangel Morgan)
Dilyniant i'r clasur Dirgel Ddyn. Dychwelwn i fyd rhyfedd Mr Cadwaladr yn y ddinas brysur, beryglus, llawn dieithriaid a...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Garry Monk: Loud, Proud & Positive   (Garry Monk)
Hunangofiant capten yr Elyrch, Garry monk. Arweiniodd ei dîm at ddyrchafiad ar dri achlysur yn ystod y saith mlyne...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Siarad   (Lleucu Roberts)
Efrog Newydd 9/11.; Mae awyren ar fin taro un o'r tyrau.; Caerdydd 9/12.; Mae ergyd yn chwalu un teulu yn deilchion.; Ma...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Pentre Saith   (Ceri Elen)
Cain yw prif gymeriad y nofel hon, ac mae'r 'saith' yn y teitl yn cyfeirio at Saith Rhyfeddod Naturiol y Byd a Saith Oes...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Soothing Music for Stray Cats   (Jayne Joso)
Mae Mark yn gorfod ail-asesu ei fywyd pan mae ei ffrind gorau yn neidio o'r ugeinfed llawr. Dyma nofel llawn cynhesrwydd...

Allan o brint
£14.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Half Time (hardback)   (Nigel Owens)
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd ...

Allan o brint
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Fyny Gyda'r Swans   (Owain Tudur Jones)
Roedd arwyddo i'r Swans yn freuddwyd i Owain Tudur Jones.; A bu byw y freuddwyd honno'n wefr anhygoel iddo, yn arbennig ...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Fel Aderyn (Elyfr)   (Manon Steffan Ros)
Hanes teuluol chwe chenhedlaeth o ferched a'u perthynas a'i gilydd ac a'r dynionyn eu bywydau a gawn yn y nofel rymus, o...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Fel Aderyn   (Manon Steffan Ros)
Hanes teuluol chwe chenhedlaeth o ferched a'u perthynas a'i gilydd ac a'r dynionyn eu bywydau a gawn yn y nofel rymus, o...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Mari Wyn   (Sara Ashton)
"Paid byth ag anobeithio! O'r holl rymoedd sydd yn gwneud gwell byd, does 'na'r un mor anhepgorol, yr un mor rymus ...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Hi Oedd Fy Ffrind (Elyfr)   (Bethan Gwanas)
Sequel to the novel "Hi yw Fy ffrind".; Nia has started university and despite promising to behave herself, ha...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

I Ble'r Aeth Haul y Bore?   (Eirug Wyn)
Nofel hanesyddol gyffrous a dirdynol am ymgais y dyn gwyn i symud llwyth o Navaho oddi ar eu tir adeg y rhyfel cartref y...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Yr Alarch Du   (Rhiannon Wyn)
Un eiliad, un castell, un alarch, un corff.; Mae'r ffair wedi dod i Gaernarfon ac wedi cael effaith andwyol ar dri o dri...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Llinyn Trôns (Elyfr)   (Bethan Gwanas)
Nofel gyffrous i'r arddegau am griw o blant ysgol sy'n mynd am benwythnos i wersyll gwyliau. Yng nghanol y dringo a'r ca...

Allan o brint
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Stephen Jones: O Clermont i Nantes   (Stephen Jones)
Ar ol cael ei ddewis yn faswr y flwyddyn yn Ffrainc a dod yn arwr i gefnogwyr Clermont Auvergne, roedd dod nol i'r Strad...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Y Rhwyd (Elyfr)   (Caryl Lewis)
Mae Meic mewn cariad a'i wraig Eirlys ac wrth ei fodd gyda'i ddau blentyn ifanc, Beca a Jac. Pam yn y byd mae e'n chwili...

Allan o brint
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Y Rhwyd   (Caryl Lewis)
Mae Meic mewn cariad a'i wraig Eirlys ac wrth ei fodd gyda'i ddau blentyn ifanc, Beca a Jac. Pam yn y byd mae e'n chwili...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Y Jobyn Gorau Yn Y Byd (Elyfr)   (Gary Slaymaker)
Pwy yw'r person lwcus sy 'di cwrdd a Stan Lee, y gwr a greodd y comics Spider-man, yr Incredible Hulk a'r Fantastic Four...

Dim stoc dros dro
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Operation Julie   (Lyn Ebenezer)
Llyfr Cymraeg.; Llwyddodd Operation Julie i chwalu marchnad gyffuriau fwya'r byd. Marchnad o filiynau o dabledi LSD - cy...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Prisons Exposed   (Michael O’Brien)
Mewnwelediad i fywyd bob dydd mewn carchar a sut mae'r system yn gweithio mewn gwirionedd. Bu Michael O'Brien yn garchar...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Staying Strong: My Story So Far   (Robin Mcbryde)
Cyfieithiad o "Y Cymro Cryfa".; Bu ennill gwobr "Y Cymro Cryfa" yn boendod parhaus i Robin McBryde -...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Kate Roberts a'r Ystlum, a dirgelion eraill   (Mihangel Morgan)
Sut y byddai Caradog Prichard yn ymdopi â cholli ei gof? Beth ddigwyddodd i Evan Roberts ar ôl i fwrlwm y Di...

Allan o brint
£14.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Ashley Williams: My Premier League Diary   (Ashley Williams)
Dyma ddyddiadur Ashley Williams dros gyfnod o dymor gyda'r Elyrch a Chymru - blas ar fywyd fel chwaraewr yn yr Uwch Gyng...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Demons Walk Among Us   (Jonathan Hicks)
Ail nofel, sy'n ddilyniant i The Dead of Mametz, yn dilyn hanes yr heddwas milwrol Thomas Oscendale.

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Dead of Mametz   (Jonathan Hicks)
Dyma nofel am drachwant dynol, hyd yn oed adeg rhyfel.; Dechrau Gorffennaf 1916, trydedd blwyddyn y Rhyfel Byd Cyntaf. M...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

John Dawes: The Man who changed the world of Rugby   (Ross Reyburn)
Cofiant am fywyd cynnar a gyrfa chwarae John Dawes, capten timau Cymry Llundain, y Llewod (1971) a'r Barbariaid. Mae'r c...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Diawl y Wasg   (Geraint Evans)
Y noson ar ôl traddodi beirniadaeth cystadleuaeth y Gadair o lwyfan y Brifwyl, mae Meurig Selwyn - bardd a phennae...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Blood Month   (William Vaughan)
Nofel dditectif wedi'i lleoli yn ac o amgylch Llanover Grange, ysgol breswyl i fechgyn ym Mro Morgannwg, yn hydref 1971....

Ewch | Go
£14.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

The Red Dragons: The Story of Welsh Football (pb)   (Phil Stead)
Dyma stori datblygiad pel-droed yng Nghymru. Dilynwch hanes ein tim cenedlaethol dros 135 mlynedd o frwydro i ddod &acir...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Despite the Knock-backs   (Lynn Howells)
Profodd Lynn Howells, cyn-hyfforddwr y Celtic Warriors ac un o gyd-hyfforddwyr Graham Henry yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 1...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Ffydd Gobaith Cariad   (Llwyd Owen)
Gorffennol. Presennol. Dyfodol. Mae popeth yn gysylltiedig. Mae Alun Brady, dyn ar drothwy ei 30 oed, wedi byw bywyd taw...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Atgofion Hen Wanc   (David R Edwards)
Yn y gyfrol hon ceir stori unigryw un o arwyr y sin roc Gymraeg, yn syml ac yn onest yn ei eiriau ei hun. O gael ei flas...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Cig a Gwaed   (Dewi Prysor)
Tydi sgerbwd teuluol y Bartis ddim mewn cwpwrdd. Mae o â'i draed yn rhydd, yn gysgod ar y gorwel sy'n bygwth tarfu...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Heulfan   (Llwyd Owen)
Dau dditectif. Dwy ffrind. Dau frawd. Un dyn drwg.; Yn y dyfodol agos mewn gwlad debyg iawn i'r Gymru gyfoes, mae lladro...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Teulu   (Lleucu Roberts)
Ffrind bore oes Margaret Morris, Coed Ffynnon, yw John, mab y gwas. Wrth i'w perthynas dyfu'n fwy na chyfeillgarwch, gwe...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Dragonrise   (David Morgan Williams)
Nofel antur i blant 9-12 oed wedi ei lleoli yng Nghymru a byd dirgel chwedloniaeth Gymreig.

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Ebony and Ivory   (David Morgan Williams)
Mae Huw yn deffro o dduwch, ei ben yn brifo. Pam fod ei draed a'i ddwylo wedi'u rhwymo, yng nghefn tryc, yn gyrru ar gyf...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Dark Covenant   (Peter Luther)
Nofel afaelgar yn llawn tyndra, hud a dirgelwch. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae llyfr sinistr yn trawsnewid putai...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Dwayne Peel: Hunangofiant   (Dwayne Peel)
Enillodd Dwayne Peel 76 cap am chwarae rygbi dros ei wlad, mwy nag unrhyw fewnwr arall o Gymro, a bu'n ddewis cyntaf i d...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Shadow: The Dai Morris Story   (Dai Morris)
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, Dai Morris, oedd yn aelod o dîm fwyaf llwyddiannus 1970au Cymru -dyn fy...

Ewch | Go
£12.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Pointers to Eternity   (Dewi Rees)
Cyfrol sydd yn trafod cred mewn bywyd wedi marwolaeth, cysyniad sydd wedi'i engreinio yn seices pobl ym mhobman. Mae wed...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Inc   (Manon Steffan Ros)
Lluniau ar groen, dyna'r cyfan ydi tatws. Ond i'r rhai sy'n dod i stiwdio tatws Ows - ac i Ows ei hunan - maen nhw'n sym...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Cymry Mentrus   (John Meurig Edwards)
Mae nifer o Gymry'r gorffennol yn enwog am fynd ar deithiau peryglus a heriol. A heddiw mae pobl fel Lowri Morgan, Eric ...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Meddyliau Eilir   (Eilir Jones)
Mae Eilir Jones wedi bod yn hel meddyliau ac wedi sylweddoli ei fod yn byw ar blaned sy'n llawn o bobl wallgo.; Mae'n rh...

Ewch | Go
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

George North   (George North)
George North ydi Jonah Lomu Cymru, yn ôl rhai.; Daeth y cawr o Sir Fôn i gael ei adnabod fel y Seren o'r Gog...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Death of Justice   (Michael O’Brien)
Cofiant Michael O'Brien, dyn dieuog a dreuliodd un mlynedd ar ddeg mewn carchar am lofruddiaeth. Cawn ei hanes yn ceisio...

Ewch | Go
£12.95 Ychwanegu eLyfr i
£12.95

Elystan: Atgofion Oes   (Elystan Morgan)
Cyfrol o atgofion gan y gwleidydd Elystan Morgan. Mae Elystan yn un o gymeriadau amlycaf Ceredigion, yn gyn-Aelod Senedd...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£1.95

Si So Jac y Do   (Lyn Ebenezer)
Nofel dditectif am gymeriadau yr Heliwr, y gyfres deledu boblogaidd ar S4C a dilyniant i'r nofel Noson yr Heliwr. Dilyn ...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Gwyn y Mans - Hunangofiant Gwyn Elfyn   (Gwyn Elfyn)
Fel Denzil ar Pobol y Cwm y mae Gwyn Elfyn fwyaf adnabyddus, ac yntau wedi chwarae rhan y cymeriad yn yr opera sebon bob...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Decades of Discovery   (Margaret Maund)
Mae Margaret Maund wedi byw bywyd anghyffredin iawn. Fe'i ganwyd yng nghymoedd de Cymru a bu'n gweithio fel nyrs a bydwr...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Who Beat the All Blacks?   (Alun Gibbard)
Llyfr sy'n dathlu un o fomentau mwyaf yn hanes rygbi, gêm ar y 31ain Hydref 1972. Y tîmau a'r sgôr: Ll...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

The Last Hit   (Llwyd Owen)
Addasiad Saesneg Yr Ergyd Olaf, nofel arloesol Llwyd Owain am is-fyd gangiau treisgar yn ne Cymru, lle mae llofruddio'n ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Craciau   (Bet Jones)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013.; Dydd Llun, 30 Mawrth, ...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

The Blues Are Up: Cardiff City's Journey to the Premier League   (Scott Johnson)
Hanes taith tim pel-droed Caerdydd i'r Uwch Gynghrair.

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Dixie: The Autobiography of Dixie McNeil   (Dixie McNeil)
Dyma gofiant Dixie McNeil, saethwr pel-droed a fu'n chwarae dros gyfnod o dri degawd. Chwaraeodd i dimau Leicester, Exet...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Dragon Wakes   (Jim Wingate)
Nofel wreiddiol am argyfwng mewn pentref Gymraeg, wedi'i gosod yn ac o amgylch y dafarn.

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Dyfroedd Dyfnion: Hunangofiant John Elfed Jones   (John Elfed Jones)
John Elfed yn ddiflewyn-ar-dafod am ddwr, yr iaith a'r mewnlifiad; Ac yntau'n un o bersonoliaethau mwyaf dadleuol a difl...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Proud to be a Swan (paperback)   (Geraint H Jenkins)
Mae Clwb Peldroed Abertawe yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2012. Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes y clwb ac yn rhoi manyl...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Owain Glyndwr: Prince of Wales   (R R Davies)
Cyfieithiad, gan Gerald Morgan, o lyfr Rees Davies, "Owain Glyndwr: Trwy Ras Duw, Tywysog Cymru".

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Congo Calling   (Margaret Maund)
Dilyniant i gofiant y nyrs a'r weinidog ordeiniedig, Margaret Maund. In y gyfrol hon, mae'n canolbwyntio ar y blynyddoed...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Dal i Fynd   (Sioned Wiliam)
Dyw Anwen ddim yn siwr pa un sydd waethaf - magu tri o blant, bod yn gadeirydd PTA yr ysgol, neu wrando ar Rhys, ei gwr,...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Glyndwr's Daughter   (John Hughes)
Nofel afaelgar sy'n adrodd hanes Gwenllian, merch Owain Glyndwr, a'r effaith a gafodd rhyfel ei thad ar ei bywyd. Mae'r ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Gimme Shelter (pb)   (Rob Gittins)
Nofel gyffrous am ferch ifanc, sy'n gweithio fel swyddog diogelwch. Mae'n ymladd i gadw tyst yn ddiogel rhag seicopath p...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Gadael Lennon   (Bet Jones)
Yesterday, all my troubles seemed so far away,; Now it looks as though they're here to stay...; Mae'r Beatles ar eu hant...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Roberto: Kicking Every Ball   (Roberto Martinez)
Hunangofiant Roberto Martinez - yn wreiddiol o Balaguer yng Nghatalonia, chwaraeodd bel droed i'r dref cyn symud i chwar...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Y Faciwi   (Barbara Davies)
Dyma stori ryfeddol Barbara Davies a adawodd Lerpwl yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd fel faciwî, "yn Saesnes uni...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

A Brief History of Wales   (Gerald Morgan)
Dyma lyfr defnyddiol i unrhywun sydd gyda diddordeb yn hanes Cymru - i ymwelwyr sydd eisiau cyflwyniad neu i Gymry Cymra...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Chris Needs: Like It Is   (Chris Needs)
Hunangofiant hynod boblogaidd yr enwog Chris Needs. Ceir hanes ei blentyndod cythryblus, ei yrfa, ei waith elusennol, ei...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Mas o 'Ma   (Meic Stevens)
Daeth tro ar fyd Meic Stevens yn ddiweddar. Ar ôl bywyd llawn hynt a helynt, penderfynodd ymfudo i dawelwch Dyffry...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Welsh Drinkers   (Aubrey Malone)
Dyma olwg ysgafn ar bedwar Cymro sydd wedi'u hanfarwoli am eu hoffter o'r ddiod gadarn: Richard Burton, Dylan Thomas, Ra...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Banquet of Esther Rosenbaum   (Penny Simpson)
Berlin, 1929. Mae'r ddinas yn nesau at drychineb yn wyneb chwyddiant economaidd, ond mae'r plentyn amddifad saith-troedf...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Deer Wedding   (Penny Simpson)
Nofel wedi'i gosod yn yr 1940au a'r 1990au, yn Split, Zagreb a Hvar. Mae'r cerflunydd, Antun, a'r myfyriwr, Dagmar, yn a...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

El Bandito: Orig Williams, The Autobiography   (Orig Williams)
Ym Mhacistan rhaid oedd iddo ffoi am ei fywyd wrth i'r dorf daflu cerrig ato ar Faes Criced Lahore. Yn Nhwrci llosgodd y...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Old Enough to Know Better   (Mal Pope)
Mae bywyd Mal Pope yn un llawn cyferbyniadau. Pan yn fabi ym mreichiau ei fam, aed ag ef i'r capel i wrando ar emynau Cy...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Y Dyn Gwyrdd   (Gareth F Williams)
Un tro - yn reit ddiweddar, a dweud y gwir - roedd bachgen ifanc o'r enw Derwyn yn byw efo'i dad a'i fam mewn hen fwthyn...

Dim stoc dros dro
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Bancsi Bach   (Tudur Dylan Jones)
Bancsi oedd arwr mawr Owen. Y dyn lledrithiol hwnnw a oedd yn creu graffiti yn ystod y nos ond, erbyn y bore, roedd yr a...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Oh Yes It Is!   (Kevin Johns)
Hunangofiant y perfformiwr, actor, darlledydd radio, ffanatig pel-droed a'r dyn sy'n dal y meic pan fo Abertawe yn chwar...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

The Prince and the Patriot   (John D Rogers)
1969: Mae arwisgiad Tywysog Cymru yn agosau. Mae Geraint, disgybl chweched dosbarth, yn ymuno a sefydliad gyfrinachgar -...

Ewch | Go
£0.00

  

Dim stoc dros dro
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

A Dragon to Agincourt   (Malcolm Pryce)
Nofel hanesyddol sy'n adrodd stori trwy lygaid rhai o gysylltiadau agosaf Owain Glyndwr.

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Welsh Rarebits   (Aubrey Malone)

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

To Win Against the Odds   (Thomas T Moynihan)
Dyma stori am fywyd hynod Thomas Jones, a dyfodd i fyny heb dad a chael ei fwlio yn yr ysgol yng Nghymoedd de Cymru. I a...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Dal Fy Nhir   (Dafydd Jones)
Ers i fi fod yn grwt ysgol ifanc iawn yn Aberaeron, roedd Mam yn dweud yr un peth wrtha i bob tro cyn i fi gamu ar y cae...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Plu   (Caryl Lewis)
Dyma ddeuddeg o storiau cyfareddol sy'n darlunio'r berthynas rhwng dyn a'i gyd-ddyn. Gyda natur yn gefnlen a hwnnw'n new...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Bron yn Berffaith   (Heulwen Haf)
"Oedden nhw'n deud wrthai fod gen i ganser yn fy mron? Bloody Hell. Fi? Canser? Heulwen Haf, cyflwynydd teledu, act...

Ewch | Go
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Twenty Thousand Saints   (Fflur Dafydd)
Cyfieithiad o "Atyniad".; Mae archeolegydd Deian yn dychwelyd i ynys ei blentyndod, ble diflannodd ei fam. Mae...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Yogi: Mewn Deg Eiliad   (Bryan Davies)
Ar bnawn Sadwrn 21 Ebrill 2007 clywodd Yogi glec anferth yn ei ben. Wrth i sgrym gyntaf y gem rhwng y Bala a Nant Conwy...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Malcolm Allen: Hunangofiant   (Malcolm Allen)
Dyma hunangofiant emosiynol a gonest un o bel-droedwyr mwyaf adnabyddus Cymru a bendiliodd o uchelfannau i iselfannau'r ...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Madarch   (Dewi Prysor)
Mae rhyw hud yng Nghwm Derwyddon - cwm sy'n llawn o hanes a chwedlau. A chyfrinachau.; Mae'r Dybyl-Bybyls yn cynnal &quo...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Brithyll   (Dewi Prysor)
Mae 'na dawelwch nefolaidd yn Tyddyn Tatws Trout - rhan o ymerodraeth rech Walter Sidney Finch - nes i Pero, ci seicotig...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Brithyll (Elyfr)   (Dewi Prysor)
Mae 'na dawelwch nefolaidd yn Tyddyn Tatws Trout - rhan o ymerodraeth rech Walter Sidney Finch - nes i Pero, ci seicotig...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Crawia   (Dewi Prysor)
Mae'r Nadolig yn agosau, ac mae trigolion Graig yn hel celc ar gyfer y dathliadau. Ond mae rhyw ddihirod ar waith yn y g...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Y Gemydd   (Caryl Lewis)
Dyma bortread grymys o gymeriadau brith sy'n byw ar gyrion cymdeithas. Cymeriadau unig a'u bywoliaeth yn ddibynnol ar y ...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Y Gemydd (Elyfr)   (Caryl Lewis)
Dyma bortread grymys o gymeriadau brith sy'n byw ar gyrion cymdeithas. Cymeriadau unig a'u bywoliaeth yn ddibynnol ar y ...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Alffi   (Mared Lewis)
Enw: Alffi Jones; Dosbarth: 9 W*; Prosiect: Dêtio Medi Clarke; Erbyn pryd: Y trip i Baris; Problem: Dim pres; Datr...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Pedwar   (Lleucu Roberts)
"Fe wnaf i'n siwr ein bod ni'n pedwar yn aros gyda'n gilydd - beth bynnag sy'n digwydd."; Mae'n hawdd gwneud a...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Pedwar (Elyfr)   (Lleucu Roberts)
"Fe wnaf i'n siwr ein bod ni'n pedwar yn aros gyda'n gilydd - beth bynnag sy'n digwydd."; Mae'n hawdd gwneud a...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Hwdi   (Gareth F Williams)
"Pan faglodd i'r ty a chau'r drws yn frysiog, gallai fod wedi taeru iddi gau'r drws yn wyneb rhywun."; Nid yw ...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Rhaffu Celwyddau   (Gwenno Hughes)
Un o nofelau ar gyfer 12-15 oed. Mae'n adrodd hanes Non sy'n gorfod dod i delerau â newyddion syfrdanol am ei thad...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Llwyth (Elyfr)   (Bethan Gwanas)
"Rheda! Rheda nes byddi'n methu rhedeg mwy!"; Mae Bleddyn, 14 oed, yn ddewr, yn gyfrwys ac yn chwip o ddyn gyd...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Llwyth   (Bethan Gwanas)
"Rheda! Rheda nes byddi'n methu rhedeg mwy!"; Mae Bleddyn, 14 oed, yn ddewr, yn gyfrwys ac yn chwip o ddyn gyd...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Cyw Haul   (Twm Miall)
Argraffiad newydd o nofel arloesol Twm Miall, gyda rhagair gan Dewi Prysor.; Nofel liwgar, wreiddiol am lencyndod mewn p...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Ramboy   (Bethan Gwanas)
Ti 'di clywed am Werewolf yn do? Wel mae Dewi Lloyd, bachgen 13 mlwydd oed yn troi mewn i ddafad!!; (Cyfieithiad Saesne...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Baba Hyll   (Manon Steffan Ros)
Roedd rhywbeth rhyfedd am y goedwig. Rhyw awyrgylch anghynnes. Roedd swn sgrechian yn dod ohoni weithiau. Tylluanod? Llw...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

All Black and Amber - 1963 and a Game of Rugby   (Steve Lewis)
Llyfr i ddathlu 50 mlynedd ers i dîm rygbi Casnewydd ennill yn erbyn Crysau Duon Seland Newydd ar Hydref 30ain 196...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Eilian a'r Eryr   (Euron Griffith)
"Ti 'di eistedd ar adain Boeing 737 o'r blaen?"; Does dim byd arbennig am Eilian. Mae'n codi, mynd i'r ysgol, ...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Nico   (Leusa Fflur Llewelyn)
"Helôô! Mae Nico Morgan isho gwybod oes 'na rywun yna?" ; "Nac oes," atebodd y gwynt, a ...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Delme: Hunangofiant   (Delme Thomas)
Dyma hunangofiant gonest arwr timau rygbi Llanelli, Cymru a'r Llewod, Delme Thomas. Cyrhaeddodd y brig gyda'i glwb, ei w...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Brychan Llyr: Hunan-Anghofiant   (Brychan Llyr)
Tan yn ddiweddar roedd Brychan Llyr yn yfed chwe photel o win y dydd. Ond yn 2011 fe roddodd y gorau i yfed yn sydyn, yn...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Geraint Lloyd: Y Dyn Tu ol i'r Llais   (Geraint Lloyd)
Oes, mae yna ddyn diddorol y tu ôl i'r llais, un fu mewn sawl swydd heb geisio am yr un ohonynt nac erioed gael cy...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Dala'r Slac yn Dynn: Hunangofiant John Davies   (John Davies)
Dyma hunangofiant diflewyn ar dafod, yn llawn emosiwn a hiwmor y prop a'r ffermwr o ogledd Sir Benfro.; Enillodd John Da...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Allet ti Beswch!   (Ieuan Rhys)
Ieuan Rhys yn Dathlu 30 Mlynedd Fel Actor; Mae Ieuan Rhys, yr actor a'r diddanwr adnabyddus o Aberdâr, yn dathlu 3...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Chris Needs: Highs and Lows   (Chris Needs)
Pan fu Chris Needs yn ddifrifol sal o ganlyniad i sgil-effeithiau ei feddyginiaeth, daeth ei ffrindiau a'i wrandawyr yng...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Stagio Dre   (Emrys Llewelyn)
Mae Stagio dre yn llyfr o atgofion, llyfr taith a llyfr hiwmor gan un o gymeriadau amlycaf Caernarfon, Emrys Llewelyn. W...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£1.95

Bitsh!   (Eirug Wyn)
Pwy yw'r bitsh sy'n corddi Abi, y bachgen ysgol nwydus ond ansicr? Yng nghanol bwrlwm y chwedegau, daw i nabod sawl merc...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Leni Tiwdor   (Euron Griffith)
"Mae 'O' sigledig y binoculars yn setlo ar y bariau haearn o gwmpas gardd gefn rhif 23... Dwi'n teimlo ias yn rhede...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Gabriela   (John Roberts)
"Mae'r diwrnod cynta yn lladdfa, Gabriela bach, dringo fyddi di am oria. Dilyn y ffordd fawr sydd orau i ti, mae o ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Brodyr a Chwiorydd   (Geraint Lewis)
Bydd Mali'n treulio'r Nadolig gyda'i chwaer eleni. Mae ganddi rywbeth i'w ddweud ond a fydd Megan am ei glywed?; Mae'r R...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Oswald   (Lleucu Roberts)
Newyddiadurwr wedi ymddeol yw Oswald, a'i waith oedd ysgrifennu teyrngedau mewn papurau newydd.; Fe gollodd ei swydd ar ...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Aled a'r Fedal Aur   (Aled Sion Davies)
Ym mis Medi 2012 daeth enw Aled Sion Davies yn gyfarwydd drwy'r byd i gyd wrth iddo ennill medal aur am daflu'r ddisgen ...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Foxy'r Llew   (Jonathan Davies)
Dyma stori am lwyddiant rhyfeddol "Foxy", y canolwro bentre Bancyfelin. Daeth yn enwog drwy'r byd wrth helpu'r...

Ewch | Go
£1.00 Ychwanegu eLyfr i
£1.00

Gareth Jones: Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod   (Alun Gibbard)
Mae stori bywyd Gareth Jones yn darllen fel cyfuniad o storiau Indiana Jones a James Bond.; Fel newyddiadurwr ar ddechra...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

A Haven from Hitler   (Heini Gruffudd)
Mae'r llyfr yn adrodd hanes Kate Bosse-Griffiths a'i theulu cyn, ac yn ystod, yr Ail Ryfel Byd, ac yn disgrifio effeithi...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

A Haven from Hitler (Ebook)   (Heini Gruffudd)
Mae'r llyfr yn adrodd hanes Kate Bosse-Griffiths a'i theulu cyn, ac yn ystod, yr Ail Ryfel Byd, ac yn disgrifio effeithi...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Neighbours from Hell? (Ebook)   (Mike Parker)
Cyfrol ffraeth yn edrych ar agweddau'r Saeson tuag at y Cymry. Edrychir ar ystrydebau yn cynnwys y cymeriad Cymreig (anw...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Neighbours from Hell?   (Mike Parker)
Cyfrol ffraeth yn edrych ar agweddau'r Saeson tuag at y Cymry. Edrychir ar ystrydebau yn cynnwys y cymeriad Cymreig (anw...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Pygiana ac Obsesiynau Eraill (Elyfr)   (Mihangel Morgan)
Beth ydy eich obsesiwn personol chi? Trenau... adar... neu bêl-droed? "Nid yw pawb yn gwirioni'r un fath"...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Pygiana ac Obsesiynau Eraill   (Mihangel Morgan)
Beth ydy eich obsesiwn personol chi? Trenau... adar... neu bêl-droed? "Nid yw pawb yn gwirioni'r un fath"...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Na, Nel! (Elyfr)   (Meleri Wyn James)
Mae Nel yn ferch ddireidus ac yn y gyfrol hon mae tair stori ddigri. Mae ei rhieni'n gorfod gweiddi "Na, Nel!"...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Na, Nel!   (Meleri Wyn James)
Mae Nel yn ferch ddireidus ac yn y gyfrol hon mae tair stori ddigri. Mae ei rhieni'n gorfod gweiddi "Na, Nel!"...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Cam Wrth Gam (Elyfr)   (Mared Llwyd)
Mae'n fore dydd Calan ac mae'r efeilliaid Lleu a Cain yn mynd am dro ar eu beiciau newydd yn yr eira. Dyna pryd mae'r dd...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Cam Wrth Gam   (Mared Llwyd)
Mae'n fore dydd Calan ac mae'r efeilliaid Lleu a Cain yn mynd am dro ar eu beiciau newydd yn yr eira. Dyna pryd mae'r dd...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Raising an Echo - The Autobiography of Glyn Mathias   (Glyn Mathias)
Gyda dros 30 blynedd o brofiad fel newyddiadurwr, dyma hunangofiant Glyn Mathias, a weithiodd fel golygydd gwleidyddol i...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Raising an Echo (Ebook)   (Glyn Mathias)
Gyda dros 30 blynedd o brofiad fel newyddiadurwr, dyma hunangofiant Glyn Mathias, a weithiodd fel golygydd gwleidyddol i...

Ewch | Go
£2.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Clec Amdani   (Esyllt Maelor)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ond baglu a llithro nath o.; Rha...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Clec Amdani (Elyfr)   (Esyllt Maelor)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ond baglu a llithro nath o.; Rha...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Llanast (Elyfr)   (Gwen Lasarus)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Weithiau, mae dau lwybr yn croes...

Ewch | Go
£2.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Llanast   (Gwen Lasarus)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Weithiau, mae dau lwybr yn croes...

Ewch | Go
£2.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Ni'n Dau   (Ceri Elen)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Hawys: Does arna i ddim isio wyn...

Ewch | Go
£0.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Ni'n Dau (Elyfr)   (Ceri Elen)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Hawys: Does arna i ddim isio wyn...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£2.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Al   (Manon Steffan Ros)
Mae'r nofel yn ymdrin â thema ysgytwol o orfod dygymod â ffrind yn lladd ei gariad. Mae Cai'n darganfod bod ...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Gwnewch y Pethau Bychain / Do the little things   ((gol.) Ffion Heledd Gruffudd)
Rhagair gan Nigel Owens.; Dyma lyfr sy'n llawn syniadau am y pethau bach, ond pellgyrhaeddol, y gall pob un ohonom eu gw...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

The Mystical Milestone   (Peter Griffiths)
Nofel wedi ei lleoli ar benrhyn Gwyr yn ystod y 1980au, sy'n trafod obsesiwn, cyfriniaeth, ffyddlondeb a ffydd.

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Ebargofiant   (Jerry Hunter)
Mae Ed yn byw yn y dyfodol pell yn dilyn chwalfa ecolegol. Mae bywyd yn anodd ac yn fyr.; Yn dilyn marwolaeth ei dad, ma...

Ewch | Go
£2.95 Ychwanegu eLyfr i
£2.95

Anji   (Gareth F Williams)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ar ôl lladd ei mam, aeth A...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Water   (Lloyd Jones)
Addasiad o Y Dwr. Nofel wedi ei lleoli ar fferm anghysbell ar lan llyn yng ngogledd Cymru, yng nghwmni teulu sy'n byw by...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Undefeated: The Story of the 1974 Lions   (Rhodri Davies)
Hanes Llewod 1974. Yr unig dro i'r Llewod ddychwelyd o daith heb golli gem.

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

The Poet and the Private Eye   (Rob Gittins)
Nofel am ddyddiau olaf Dylan Thomas yn Efrog Newydd, 1953.; (Clawr caled ar gael)

Dim stoc dros dro
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Hunting the Man in the Moon   (Dafydd Wyn)
Mae dynion wedi glanio ar y lleuad wrth i David Jones ddechrau ei flwyddyn gyntaf yn Ysgol Uwchradd Croesdy.

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£8.95

Broc Rhyfel   (Martin Davis)
Mae'r rhyfel mwyaf ffyrnig ar dir Ewrop ers hanner can mlynedd yn rhwygo'r hen Iwgoslafia'n ddarnau mân.; Wrth idd...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Asiant A   (Anni Llyn)
"Dwi'n dda iawn am gadw cyfrinachau. Er bod fy swydd i'n dibynnu ar gadw cyfrinachau, dwi'n torri 'mol isio dweud w...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

A Welsh Dawn   (Gareth Thomas)
Nofel am y tensiwn rhwng y rhai oedd am gadw'r diwylliant yn fyw a'r rhai oedd am gyfoeth ar unrhyw gost yng Nghymru wle...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Lord Forgive Me, but I was a (Business) Bullshit Consultant   (Anthony Bunko)

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

XCalibur, Merlin and the Teeth of the Dragon   (David Morgan Williams)
Nofel ffantasi i ddarllenwyr rhwng 9 a 12 oed. Y drydedd nofel yn nhrioleg 'Spirit of the Dragon'.

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Annwyl Smotyn Bach   (Lleucu Roberts)
Yn y flwyddyn 2040 mae Cymru o dan warchae'r Brawd Mawr ac mae'r Gymraeg yn prysur ddiflannu o dan ei reolaeth hollbrese...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Ddinas ar Ymyl y Byd   (Arwel Vittle)
Hanner canrif ers yr Argyfwng, deuddeg mlynedd ers yr Haint, mae natur wedi troi ben i waered a'r byd wedi troi'n anialw...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Afallon   (Robat Gruffudd)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012; Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ar ôl gweithio am ugain mlynedd i gwm...

Ewch | Go
£0.00

  

Allan o brint
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Ave Maria A Fflat   (Gilmor Griffiths)
Ave Maria, mewn A Fflat, gan Gilmor Griffiths

Ewch | Go
£0.00

  

Allan o brint
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Ave Maria F Fwyaf   (Gilmor Griffiths)
Ave Maria, mewn F Fwyaf, gan Gilmor Griffiths

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Awr y Locustiaid   (Fflur Dafydd)
Naw stori fer drawiadol gan yr amryddawn Fflur Dafydd.; O'r Cymreig i'r Ewropeaidd, ac o'r dychanol i'r myfyriol, dyma g...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Banerog   (Hywel Griffiths)
Dyma gasgliad cyntaf Hywel o gerddi. Ysbrydolwyd y teitl Banerog gan ei brofiadau yn ystod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iai...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Black Mountains   (David Barnes)
Taith o ddechrau'r 20fed ganrif, o dlodi cefn gwlad Sir Fynwy, drwy ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf, i gymoedd glofaol Morga...

Ewch | Go
£0.00

  

Dim stoc dros dro
£3.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cân Mandela (Bb fwyaf / B flat)   (Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain)
Copi o'r gân a ddewiswyd ar gyfer Unawd Bechgyn Bl 7-9, Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint 2016.; Cywair: Bb fwyaf; ...

Ewch | Go
£3.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cân Mandela (D fwyaf / D major)   (Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain)
Copi o'r gân a ddewiswyd ar gyfer Unawd Bechgyn Bl 7-9, Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint 2016.; Cywair: D fwyaf; C...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

The Carmarthen Underground   (Gaynor Madoc Leonard)
Mae tref hynafol Caerfyrddin yn debyg iawn i unrhyw dref arall, gyda siopau cadwyn a marchnad, ond o dan y strydoedd pry...

Ewch | Go
£3.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Piano a llais   (Gwenno Dafydd, Heulwen Thomas)
Fersiwn Piano a llais o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylolfa....

Ewch | Go
£3.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Cor Merched   (Gwenno Dafydd, Heulwen Thomas)
Fersiwn Cor Merched o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylolfa.co...

Ewch | Go
£3.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - SATB   (Gwenno Dafydd, Heulwen Thomas)
Fersiwn Cor Cymysg SATB o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. ; Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylo...

Ewch | Go
£3.00 Ychwanegu eLyfr i
£3.00

Cenwch y Clychau i Dewi - Cor Meibion   (Gwenno Dafydd, Heulwen Thomas)
Fersiwn Cor Meibion o'r gan i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Os am yr hawl i argraffu mwy nag un copi ebostiwch sonia@ylolfa.co...

Dim stoc dros dro
£25.00 Ychwanegu eLyfr i
£20.00

Cerddtastic   (Geraint Thomas, Christine Hall)
Cyflwyniad cyflawn i gerddoriaeth Cymru, newydd a hen, ar gyfer y dosbarth yn bennaf; llyfr, 2 CD ac un CD-ROM yn cynnwy...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Deryn Glân i Ganu   (Sonia Edwards)
Cyffuriau, blacmel, rhyw, cariad, malais, dial, dau deulu'n cydblethu, perthnasau'n chwalu, marwolaeth...; Rhian Preis (...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Dim   (Dafydd Chilton)
Mae Gwyn ac Owain yn dilyn llwybrau gwahanol yn hynny o beth: Owain yn cydymffurfio â threfn Dyn a thrwy hynny'n d...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Dr Volkisch and the Stempelhorst Legacy   (Rob Atenstaedt)

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Eirwyn George: Fel Hyn y Bu   (Eirwyn George)
Brodor o ardal y Preseli yng ngogledd Sir Benfro yw'r Prifardd Eirwyn George. Gadawodd Ysgol Ramadeg Arberth yn 15 oed p...

Ewch | Go
£4.99 Ychwanegu eLyfr i
£4.99

Elfennau – E-lyfr yn unig (dogfen Pdf)  
Awduron y Llyfr - Disgyblion Blwyddyn 3,4,5,+6 Ysgolion Glantwymyn, Llanbrynmair a Charno. Cynhyrchwyd gan Gwmni Theatr ...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Feet of Clay   (Sheila Morgan)
Dilyniant i "Olicka Bolick and Pink Bluebells". Ar ddechrau'r 1950au, mae teuluoedd cymoed y de sydd wedi goro...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Ffawd Cywilydd a Chelwyddau   (Llwyd Owen)
Thriller anghonfensiynol am daith erchyll un dyn ifanc i ddyfnderoedd tywyll ei gefndir, ei ffawd ac i Uffern. Nofel her...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Ffowc o Flwyddyn   (David Ffowc)
Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner i Ffarmwr Ffowc dros y deuddeg mis diwethaf! Ers llwyddiant ysgubol "Dyddiadur Ff...

Ewch | Go
£8.04 Ychwanegu eLyfr i
£8.04

Mab y Mynydd (Elyfr)   (Gareth Wyn Jones)
Hunangofiant un o sêr cynnar y rhaglen Fferm Ffactor, Gareth Wyn Jones.; Mae Gareth yn ffarmwr parod ei farn, ac m...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

The Geometry of Love   (Jane Blank)
Nofel gomedi dywyll, wedi'i gosod yn Sheffield yn ystod y 1980au, lle mae'r New Romatics a'r Northersn Soulers yn cystad...

Allan o brint
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Gwylanod (Cywair E)   (Gilmor Griffiths)
Fersiwn unigol o'r gân 'Gwylanod' i blant gan Gilmor Griffiths o'r gyfrol 'Hwyl ar y Gân'. Geiriau gan H. D....

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Hei-Ho!   (Daniel Davies)
"Amser byr byr yn ol mewn gwlad agos agos iawn gwnaed saith o bobl yn ddi-waith yn sgil yr hyn roedd pobl yn ei alw...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Hiwmor Y Cofi   (Dewi Rhys)
Co Dre, Co Wlad, Co Bach, Co Mawr a phob Cofi arall - straeon amdanoch chi sy'n y gyfrol hon. Ceir straeon difyr am gyme...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Hi Oedd fy Ffrind   (Bethan Gwanas)
Sequel to the novel "Hi yw Fy ffrind".; Nia has started university and despite promising to behave herself, ha...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Hi yw fy Ffrind   (Bethan Gwanas)
Nofel fywiog sy'n portreadu cyfeillgarwch dwy ferch wrth iddynt brofi hwyl a dwyster tyfu i fyny yng nghefn gwlad sir Fe...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Hi yw fy ffrind: Codi'r Llenni   (Dafydd Llewelyn, Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Hi yw fy Ffrind" yn ogystal a gweithgareddau...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Two Dragons   (Howard Marks)
Anfarwolwyd Howard Marks oherwydd ei weithgareddau troseddol. Mae stori ei fywyd yn gymysgedd feddwol o ffaith a ffuglen...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Iesu Tirion   (Lleucu Roberts)
Nofel fywiog, llawn hiwmor am y chwerthin a'r cwympo mas rhwng rhieni ysgol feithrin.

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Igam Ogam   (Ifan Morgan Jones)
Pan gaiff Tomos Ap alwad ffon gan ei dad mabwysiedig yn ei alw adref, mae'n amau mai cynllwyn yw'r cyfan i'w orfodi i gy...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

I Dir Neb (Codi'r Llenni)   (Rhiannon Wyn, Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "I Dir Neb" yn ogystal a gweithgareddau dosba...

Allan o brint
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Jackie Jones   (Caryl Lewis)
"Maverick lawyer gets Biggs off." Dyna'r pennawd papur newydd a roddodd yr enw i Jackie Jones o fod yn un o'r ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

The Ladies of Blaenwern   (Teleri Bevan)
Dyma hanes tair menyw a ffurfiodd partneriaeth gerddorol o'r enw The Dorian Trio ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganri...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Llinyn Trôns   (Bethan Gwanas)
Nofel gyffrous i'r arddegau am griw o blant ysgol sy'n mynd am benwythnos i wersyll gwyliau. Yng nghanol y dringo a'r ca...

Ewch | Go
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Lliwiau'r Hydref   (Gilmor Griffiths)
Y gân, Lliwiau'r Hydref, gan Gilmor Griffiths,

Ewch | Go
£0.00

  

Allan o brint
£1.50 Ychwanegu eLyfr i
£1.50

Cofi o Dre   (Eddie Jones)
Dawns "Cofi o Dre" o'r gyfrol "Dawnsie Twmpath", gan Eddie Jones.

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Martha, Jac a Sianco (Codi'r Llenni)   (Caryl Lewis, Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Martha, Jac a Sianco" yn ogystal a gweithgar...

Allan o brint
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Y Cymro Cryfa   (Robin Mcbryde)
Bu ennill gwobr "Y Cymro Cryfa" yn boendod parhaus i Robin McBryde - cafodd ei herio a'i atgoffa o'r peth ar h...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Mewn Limbo (Codi'r Llenni)   (Gwyneth Glyn, Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Mewn Limbo" yn ogystal a gweithgareddau dosb...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Mr Blaidd   (Llwyd Owen)
Stori dditectif o ddyfnderoedd tywyll dychymyg Llwyd Owen, awdur "Ffydd Gobaith Cariad" (a enillodd wobr Llyfr...

Dim stoc dros dro
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Of Boys, Men and Mountains - Life in the Rhondda   (Roy Tomkinson)
Hanes magwraeth Roy Tomkinson yng Nghwm Rhondda a'r gymdeithas lofaol, glos. Edrycha yn ol ar y cymeriadau brith a ddyla...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Olicka Bolicka & Pink Bluebells   (Sheila Morgan)
Nofel gyntaf, medrus, gan Sheila Morgan sy'n adrodd stori bywyd mewn pentref lofaol yn ne Cymru yn ystod yr Ail Ryfel By...

Ewch | Go
£0.00

  

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Operation Julie: The World's Greatest LSD Bust   (Lyn Ebenezer)
Llwyddodd Operation Julie i chwalu marchnad gyffuriau fwya'r byd. Marchnad o filiynau o dabledi LSD - cyffur oedd yn cae...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Prism   (Manon Steffan Ros)
Mynd i aros gyda'u tad yn ei fflat yng Nghaerdydd yw'r trefniant i Twm a Math yn ystod y gwyliau haf. Mae Math yn diodde...

Ewch | Go
£3.95 Ychwanegu eLyfr i
£3.95

Rhyfel Cartref   (Gwenno Hughes)
Dyma nofel fywiog, ddarllenadwy yn y gyfres boblogaidd Pen Dafad.; Byw gyda'i mam a'i thaid mae Manon ar ol i'w rhieni w...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Rhyw Fath o Ynfytyn   (Lleucu Roberts)
Eiliad o wallgofrwydd...; Dyna oedd hi i Patrick, gwr cyffredin mewn sefyllfa amhosib.; Yn ei orffennol pell, fe ildiodd...

Ewch | Go
£9.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Hanes Rhyw Gymraes   (Sharon Morgan)
Dyma stori menyw sydd â'i gwreiddiau'n ddwfn yng nghefn gwlad Sir Gâr ond a fynnodd ddilyn ei breuddwyd, tor...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£9.95

Slaying the Dragon   (Robert W Griffiths)
Golwg ar sut mae crefydd wedi chwarae rhan negyddol wrth ddylanwadu ar ddiwylliant dynol yn hanesyddol, gyda golwg ar y ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Standing on the Giant's Grave   (Paul Duthie)
Wedi'i gosod yn Lloegr a Chymru taleithiol, mae "Standing on the Giant's Grave" yn nofel afaelgar ac emosiynol...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

Still Rockin': Tom Jones, A Biography   (Aubrey Malone)
Dyma gipolwg ar fywyd Tom Jones, o strydoedd cefn Pontypridd i Las Vegas a thu hwnt, wrth iddo barhau i ail-ddyfeisio'i ...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Tair Rheol Anhrefn   (Daniel Davies)
Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2011!; Rheol 1; Allwch chi ddim ennill y gêm; Rheol 2; Yr unig ganlyniad posib fy...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The Great Purple Sphere   (Huw Jones)
Mae arian yn brin yng nghartref Jasper Tuttle. Nid yw'n disgwyl cael unrhyw fath o wyliau haf, nes daw'r Athro Lightship...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Owain Glyndwr: The Last Prince of Wales   (Peter Gordon Williams)
Nofel hanesyddol yn seiliedig ar fywyd Owain Glyndwr, ffigwr eiconig yn hanes Cymru, a'r prif ladmerydd ar gyfer annibyn...

Ewch | Go
£4.95 Ychwanegu eLyfr i
£4.95

The M4 Cats   (Dafydd Wyn)
Nofel i blant 9-12. Mae cathod Llundain yn dianc ar hyd traffordd yr M4 i ddod o hyd i loches rhag firws ffliw cathod ac...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Tonnau Tryweryn   (Martin Davis)
Yn 1955, cyhoeddodd Cyngor Dinas Lerpwl ei fwriad i foddi Cwm Tryweryn er mwyn cyflenwi dwr i'r ddinas. Dyna ddechrau ar...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Un Ddinas, Dau Fyd   (Llwyd Owen)
Aeth deg mlynedd heibio ers i Luc Swan ladd dau aelod o'r boy band 'Fflach!' ac i Emlyn Eilfyw-Jones brofi ei lwyddiant ...

Dim stoc dros dro
£9.99 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

The Vagabond's Breakfast   (Richard Gwyn)
Dywedwyd wrth Richard Gwyn yn 2006 taw dim ond blwyddyn oedd ganddo i fyw. Collodd naw mlynedd o'i fywyd yn cardota ac y...

Ewch | Go
£12.95 Ychwanegu eLyfr i
£12.95

Welsh Lives: Gone but not forgotten   (Meic Stephens)
Casgliad o ysgrifau coffa, a gyhoeddwyd yn gyntaf ym mhapur newydd yr Independent. Yn cynnwys: Stuart Cable, Huw Ceredig...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Yr Argraff Gyntaf   (Ifan Morgan Jones)
Mae'n wythnos fawr yn hanes Caerdydd. Mae'r clwb pel-droed ar ei ffordd i Wembley a'r Brenin ar fin agor giatiau Amguedd...

Allan o brint
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Yr Eliffant   (J Eirian Jones)
Cerddoriaeth: J Eirian Jones; Geiriau: D Elwyn Davies; Maint A4; 4 tudalen (yn cynnwys clawr); Unawd Blwyddyn 3 & 4,...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Yr Ergyd Olaf   (Llwyd Owen)
Ergydiwr Cyndyn. Puteiniaid. Pimpiaid. Angylion Uffern. Dynion Drwg. Cerddor Enwoca'r Eidal. Heddlu Llwgr. Garddwyr. Per...

Ewch | Go
£12.95 Ychwanegu eLyfr i
£12.95

Yr Erlid (meddal)   (Heini Gruffudd)
Llwyddodd Kate Bosse-Griffiths i ffoi o'r Almaen i wledydd Prydain yn 1937. Caru, priodi, cychwyn llenydda yng Nghymru a...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Ddwy Lisa: Sgrech y Dylluan   (Gareth F Williams)
Mae "Sgrech y Dylluan" yn nofel gignoeth, gyfoes, yn adrodd hanes Lisa Angharad a Lisa Marie. Mae'r ddwy ar yr...

Ewch | Go
£5.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Ddynes Ddirgel   (Mihangel Morgan)
Dilyniant i'r clasur Dirgel Ddyn. Dychwelwn i fyd rhyfedd Mr Cadwaladr yn y ddinas brysur, beryglus, llawn dieithriaid a...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Y Dwr   (Lloyd Jones)
Mae hi'n argyfwng yn Nolfrwynog. Bwyd yn brin, yr ieir yn marw fesul un, a'r fferm yn cysgu yn yr haul gaeafol.; Rhygnu ...

Ewch | Go
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Y Ferch ar y Ffordd   (Lleucu Roberts)
Athro Cymraeg parod i ymddeol yw Glyn ac mae ei wraig barchus, y "Difa", yn hyfforddi partion cerdd dant a lle...

Ewch | Go
£6.95 Ychwanegu eLyfr i
£5.95

Y Graig   (Haf Llewelyn)
Ym Meirionnydd y lleolwyd fferm fynyddig Y Graig. Mae'n fferm nodweddiadol Gymreig sy'n wynebu argyfwng dilyniant wrth i...

Allan o brint
£1.99 Ychwanegu eLyfr i
£1.99

Y Jobyn Gorau yn y Byd   (Gary Slaymaker)
Pwy yw'r person lwcus sy 'di cwrdd a Stan Lee, y gwr a greodd y comics Spider-man, yr Incredible Hulk a'r Fantastic Four...

Dim stoc dros dro
£7.95 Ychwanegu eLyfr i
£6.95

Y Llwybr   (Geraint Evans)
Ar ol noson o rialtwch ac yfed yn nawns Gwyl Ddewi yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth, daw llofruddiaeth erchyll ar y llwyb...

Dim stoc dros dro
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Y Llyfrgell   (Fflur Dafydd)
Ar fore oer o Chwefror, yn y flwyddyn 2020, mae Dan, un o borthorion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrthi'n cyflawni ei d...

Allan o brint
£2.00 Ychwanegu eLyfr i
£2.00

Y Pethau Bach (E fwyaf)   (Ryan Davies)
Dyma un o ganeuon hyfrytaf y diweddar Ryan Davies wedi'i threfnu'n llawn ar gyfer piano a llais. Mae'n gân ddelfry...

Ewch | Go
£8.95 Ychwanegu eLyfr i
£7.95

Y Ty Ger y Traeth   (Gareth F Williams)
Yn y ty ger y traeth mae tair cenhedlaeth o'r un teulu yn cael eu gorfodi i wynebu eu gorffennol, eu presennol a'u dyfod...

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304