Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Preifatrwydd a diogelwch ar wefan y Lolfa

Diogelwch

Prosesir cardiau credyd ar y wefan hon trwy wasanaethau Paypal. Mae'r holl brosesu cardiau yn digwydd ar eu cyfrifiaduron diogel nhw. Gweler gwefan Paypal am fwy o fanylion.

Preifatrwydd

Mae'ch preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fydd y Lolfa o dan unrhyw amgylchiadau yn rhoi eich manylion personol i neb.

Cookies

Rydym yn defnyddio 'cookies' ar y wefan am ddau reswm. Yn gyntaf, rydym yn creu 'session cookie' er mwyn i ni gadw manylion eich trol siopa dros dro. Mae'r manylion yma yn cael eu dileu ar ôl wythnos. Hefyd, os ydych chi'n prynu rhywbeth ar-lein, mae opsiwn i chi ofyn i ni greu 'cookie' ychwanegol ar eich cyfrifiadur gyda manylion eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost fel na fydd angen i chi ail-deipio popeth y tro nesaf rydych chi am brynu rhywbeth.

Rydym yn cadw manylion eich archeb ar ein system cyfrifiaduron, er mwyn i ni anfon eich llyfrau atoch.Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Anne Elizabeth Williams
19.99
manylion llawn

Clawr | Cover Gwales
Gwales
Catrin Dafydd
9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Galar a Fi
Galar a Fi
Amrywiol
7.99
manylion llawn

Clawr | Cover Hyfryd Iawn  Argraffiad Cyfyngedig
Hyfryd Iawn Argraffiad Cyfyngedig
Eirwyn Pontshan
10.00
manylion llawn