Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Digwyddiadau

Meddyginiaethau Gwerin Cymru | Lansio yng Nghanolfan Uwch Gwyrfai (30/08/2017)

Ymnuwch a ni ar gyfer lansiad MEDDYGINIAETHAU GWERIN CYMRU gan Anne Elizabeth Williams yng nghanolfan Uwchgwyrfai Nos Fercher 30 Awst am 7 o'r gloch.

Dyma gyfrol hynod ddifyr yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am feddyginiaethau gwerin, yn adlewyrchu llawer o ymchwil manwl ac yn ymwneud â phob ardal yng Nghymru.


Cymro a'i Lyfrau | Llyfrau Gerald Morgan | Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth (06/09/2017)

Ymunwch a ni am 6.30 o'r gloch yn y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ar gyfer lansiad CYMRO A'I LYFRAU gan Gerald Morgan.

Dim ond naw oed oedd Gerald Morgan pan ddechreuodd gasglu llyfrau gyda'i arian poced. Erbyn hyn, mae'n berchen ar lyfrgell drawiadol a hynod ddifyr sy'n dweud cyfrolau am y dyn ei hun.

Er mai llyfrau Cymraeg sy'n mynd â'i fryd, fe'i magwyd ar aelwyd Saesneg yn Brighton, a chafodd ei brofiad cyntaf o bori mewn siop llyfrau Cymraeg y tu allan i Gymru, yn Siop Griffs yn Cecil Court yn Llundain.

Mae'r llyfr hwn yn llawn hanesion difyr am daith bywyd yn frith o lwyddiannau a siomedigaethau wrth iddo hel yr hyn sy'n dystion papur i iaith a diwylliant Cymru, ac mae'n adrodd stori gyfoethog y Cymro diddorol hwn.


Gwales | Catrin Dafydd | Lansio yn Hen Ysgoldy'r Eglwys, Radur (15/09/2017)

Ymunwch a ni ar nos Wener yr 15fed o Fedi yn ystafell Hen Ysgoldy'r Eglwys (Old Church Rooms) Radur, Caerdydd am 7.30 o'r gloch ar gyfer lansiad GWALES gan Catrin Dafydd!

Bydd Catrin Beard yn cadeirio a Heather Jones yn canu.

Croeso cynnes i bawb!

Bydd y digwyddiad i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2018 Caerdydd.
   manylion y llyfr

Gwales | Catrin Dafydd yn Indyfest, Yes Cymru (16/09/2017)

Dewch draw i'r Full Moon yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn yr 16 o Fedi am 1 o'r gloch am sgwrs gyda Catrin Dafydd am ei nofel newydd Gwales. Rhan o Indyfest Yes Cymru.Pen ar y Bloc | Vaughan Roderick | Lansio yn Senedd Cymru, Caerdydd (19/09/2017)

Lansio cyfrol newydd grafog Vaughan Roderick, Pen ar y Bloc, yn Senedd Cymru am 6 o'r gloch, nos Fawrth yr 19 o Fedi yng nghwmni Vaughan Roderick, Betsan Powys a Richard Wyn Jones.

Bydd cyfle i glywed gan rai o'r aelodau cynulliad gwreiddiol 20 mlynedd union wedi refferendwm 1997 ar ddatganoli.

Noddwr: Llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC

Llywydd: Betsan Powys

Cadeirydd y drafodaeth: Athro Richard Wyn Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Trefnir y noson ar y cyd rhwng gwasg Y Lolfa/Cynulliad Cenedlaethol Cymru (a Chanolfan Llywodraethiant Cymru)

Croeso cynnes i bawb.


Gwales | Catrin Dafydd | Lansio yn Y Warren, Caerfyrddin (22/09/2017)

Lansio nofel newydd afaelgar Catrin Dafydd, GWALES, yn nhafarn a bwyty Y Warren yng Nghaerfyrddin ar nos Wener y 22eg o Fedi am 7 o'r gloch. Mwy o fanylion i ddilyn.


Pen ar y Bloc - Vaughan Roderick yng Ngwyl Lyfrau Caerdydd (24/09/2017)

Ymunwch a Vaughan Roderick yng Ngwyl Lyfrau Caerdydd ar ddydd Sul, Medi 24 am 12 o'r gloch yng ngwesty'r Angel.

Bydd Vaughan yn trafod ei gyfrol newydd, Pen ar y Bloc.

Dyma gofnod unigryw, ffraeth am wleidyddiaeth Cymru dros y degawdau diwethaf gan y sylwebydd craff, Vaughan Roderick.

Ym Medi 2017 dathlir ugain mlynedd ers y refferendwm enwog dros ddatganoli, pan bleidleisiodd pobl Cymru 'Ie' dros Gymru. Mae Vaughan Roderick wedi sylwebu ar y datblygiadau ar hyd y daith gan drafod y wleidyddiaeth newydd ochr yn ochr a phytiau hanesyddol, crefyddol a diwylliannol.

Mae un o gydweithwyr Vaughan, Ruth Thomas sy'n newyddiadurwr gyda BBC Cymru ers ugain mlynedd wedi golygu'r cynnwys, gan ychwanegu cyd-destun angenrheidiol mewn modd cryno a darllenadwy, a chasgliad o luniau trawiadol, er mwyn creu cyfanwaith cyfoethog a gafaelgar.


Galar a Fi | Morlan, Aberystwyth (27/09/2017)

Galaru yw'r ymateb greddfol ar ôl colli rhywun sy'n annwyl. Mae person sy'n galaru yn mynd trwy ystod eang o emosiynau, ac er bod y teimlad o alar yr un peth i bawb, mae'r hiraethu yn gallu effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd.

Galar a Fi yw ymateb 14 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar. Mae stori pob un yn unigryw ac yn ddirdynnol.

Dewch i ganolfan Y Morlan yn Aberystwyth am 7 o'r gloch, nos Fercher y 27 o Fedi ar gyfer noson yng nghwmni rhai o gyfranwyr y gyfrol fydd yn trafod eu profiadau ac yn darllen o'r gyfrol.

Bydd y noson yng ngofal y golygydd Esyllt Maelor.
   manylion y llyfr

Gwales | Catrin Dafydd ym Mhalas Print, Caernarfon (28/09/2017)

Noson yng nghwmni Catrin Dafydd a'i nofel newydd gyffrous, GWALES, ym Mhalas Print, Caernarfon am 7 o'r gloch nos Iau 28 o Fedi.
Croeso cynnes i bawb!


Cofio Hedd Wyn | Y Morlan, Aberystwyth (12/11/2017)

Noson i gofio Hedd Wyn ar ddydd Sul y Cofio, 12fed o Dachwedd am 6 o'r gloch yng nghanolfan Y Morlan, Aberystwyth.

Bydd y noson yng nghwmni Robin Gwyndaf ac eraill. Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan.
   manylion y llyfr
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304

Newydd!

Clawr | Cover Fabula
Fabula
Llyr Gwyn Lewis
8.99
manylion llawn

Clawr | Cover Cymro ai Lyfrau
Cymro ai Lyfrau
Gerald Morgan
9.99
manylion llawn

Clawr | Cover Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Meddyginiaethau Gwerin Cymru
Anne Elizabeth Williams
19.99
manylion llawn

Clawr | Cover Hyfryd Iawn  Argraffiad Cyfyngedig
Hyfryd Iawn Argraffiad Cyfyngedig
Eirwyn Pontshan
10.00
manylion llawn