Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Cipio’r Llyw

Awen Schiavone  Llyfrau eraill gan Awen Schiavone

“Rhowch un cyfle i mi. Bydd un fordaith yn ddigon i wireddu fy mreuddwydion i. Un cyfle, dyna i gyd,” erfyniodd.

Aeth Hywel Dafydd ar ei fordaith gyntaf yn 1705 pan oedd yn bymtheg oed. Ychydig a wyddai na fyddai'n dychwelyd i Gymru fyth eto.

Dilynwn Hywel ar ei daith anturus i lefydd peryglus ac i ynysoedd trofannol ar draws y byd, a chawn gwrdd â rhai o ddihirod pennaf y moroedd.

Mae'r nofel yn darlunio creulondeb a chyffro bywyd ar y môr, yn ysbeilio llongau a chipio trysorau lu wrth chwarae gêm y môr-ladron.

ISBN: 9781784614355

Adran: Arddegau

Iaith: Cymraeg

£6.99     
Adolygiadau

  "Stori wreiddiol, afaelgar sydd â chyffro'n byrlymu trwyddi. Mae'r ysgrifennu'n fyrlymus a ffraeth, y cymeriadu'n effeithiol ac apelgar (yn enwedig y portread o'r Capten Dafydd carismatig) a'r digwyddiadau llawn cyffro yn dod yn fyw ym meddwl y darllenydd. Cefais gryn fwynhad o ddysgu am hanes y môr-leidr o Gymro na wyddwn i fawr ddim amdano cynt! Llongyfarchiadau mawr i Awen Schiavone ar ysgrifennu nofel gyntaf, ac un a lwyddodd i greu cryn argraff arnaf ac a fydd yn sicr o apelio at bobl ifanc a darllenwyr hŷn fel ei gilydd." - Mared Llwyd, Gwales

  "Ceir yma'r elfennau sy'n nodweddiadol o stori mor-ladron - ymosodiadau, creulondeb, cipio ac ysbeilio llongau eraill.
" - Helen Angharad Evans, Cylchgrawn Barn

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304