Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Cofio Hedd Wyn

Robin Gwyndaf  Llyfrau eraill gan Robin Gwyndaf

Tystiolaeth o lygad y ffynnon rhai o gyfeillion hoff Hedd Wyn. Hefyd detholiad cynhwysfawr o gerddi difyr a dwys y bardd

Ym mlwyddyn cofio canmlwyddiant marw Hedd Wyn (1917-2017), dyma gyfrol i'w thrysori a'i hanwylo. A chyfrol i'n sobreiddio. Cofio'r golled enbyd wedi marw'r bardd. Cofio'r dioddefaint anfesuriadwy a choswyd gan y Rhyfel Mawr.

ISBN: 9781784614348

Adran: Cofiannol Hanes Barddoniaeth

Iaith: Cymraeg

14.99     
Adolygiadau

  "Gwych o beth oedd cynnwys y sgyrsiau hyn a chyfeillion Hedd Wyn yn eu crynswth...Mae hwn yn lyfr hardd iawn, ac mae'n llawn o luniau rhagorol... Mae'n lyfr sylweddol a chynhwysfawr...
" - Alan Llwyd, Cylchgrawn Barn

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304