Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Fabula

Llyr Gwyn Lewis  Llyfrau eraill gan Llyr Gwyn Lewis

Yn y bwlch rhwng hanes, stori a diddymdra, mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan i Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth, Caerdydd a Bro Morgannwg.

fabula:

1. math o stori sydd yn perthyn i dir dychymyg, ac yn cyferbynnu â hanes neu naratif sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn.

2. faula zollikoferi, dosbarthiad Freyer (1836): gwyfyn sy'n perthyn i urdd y Lepidoptera a theulu'r Noctuidae: yn Gymraeg, y Gwladwr Bwaog.

3. deunydd crai stori, yn hytrach na'r plot, neu'r sjuzet trefnus, gorffenedig.

ISBN: 9781784614010

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

8.99     
Adolygiadau

  "Nodweddir straeon Fabula gan eu cymysgedd chwilfrydig o'r ffuglen a'r ffeithiol (neu'r honedig ffeithiol), ac atgof a chwedl. Mae'r naws yn Gymreig a rhyngwladol ar yr un pryd, gyda'r straeon wedi'u lleoli mewn mannau mor amrywiol â Rhufain, Kyoto, Dulyn a Bae Ceredigion, ac mae'r arddull yr un mor eclectig, gan gynnwys adroddiad heddwas cudd, llythyrau cenhades, travelogue yn ogystal a straeon mwy traddodiadol. Ond er gwaethaf y lleoliadau rhyngwladol yr hyn sy'n arbennig am y stori hon, fel y rhan fwyaf o straeon Fabula, yw bod Cymru a ffawd hanesyddol y Cymry yn rhedeg trwyddynt fel llinyn cysylltiol. Mae'n saff gen i y bydd llawer o straeon gwreiddiol ac eang eu cyfeiriadaeth y gyfrol hon yn elwa o ail a thrydydd darlleniad, ac yn ildio haenau o ystyr ac arwyddocâd dyfnach." - Arwel Vittle, Cylchgrawn Barn

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304