Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Dadeni

Ifan Morgan Jones  Llyfrau eraill gan Ifan Morgan Jones

Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a'i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae'r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i ganol rhyfel am einioes Cymru sy'n ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd.

Wrth i rymoedd tywyll fygwth Senedd Cymru, mae'r ddau'n wynebu ras yn erbyn amser i ddod o hyd i grair dinistriol a all newid cyfeiriad hanes y genedl.

Dyma nofel a fydd yn cynhyrfu ac yn dychryn y darllenydd bob yn ail.

ISBN: 9781784613990

Adran: Ffuglen

Iaith: Cymraeg

9.99     
Adolygiadau

  "Dyle Dadeni neidio'n syth i flaen ciw darllenydd. Fi bron a'i gorffen hi a gallaf gadarnhau ei bod yn hollol wych. Un o'r nofelau gorau i fi ddarllen." - Llwyd Owen

  "Wedi rhyfeddu gyda'r gallu i gyfleu neges bwysig a grymus drwy blethu'r dychmygol a'r cyfarwydd mor llwyddiannus. Llongyfarchiadau!" - Bet Jones

  "Storïwr medrus yw Ifan Morgan Jones, yn plethu llinynnau storïol yn gelfydd ac atalnodi diwedd pob pennod â cliffhangers sy'n eich gadael yn ysu am fwy. Dilynwn y cymeriadau wrth iddynt dreiddio i fyd y Mabinogi a gweld sut rai fyddai'r duwiau petaent yn bodoli heddiw. Fe'm cyfareddwyd gan y syniad o'r cychwyn cyntaf, a gwelwn gymeriadau chwedlonol cyfarwydd ac anghyfarwydd yn dod i'r amlwg. " - Miriam Elin Jones

  "Stori ddifyr ffantasiol syn symud yn gyflym - roeddwn yn dychmygu'r holl antur fel ffilm blockbuster. Mae dawn gan yr awdur i adrodd stori gyffrous, ynhyrfus ar brydiau a'r gallu i arafu honno weithiau. Clamp o lyfr! Methu ei roi i lawr! " - Cylchgrawn Golwg

  "Dwi wrth fy modd gyda'r byd mae Ifan Morgan Jones wedi ei greu yn Dadeni. Mae'n nofel sy'n gyfuniad o ffantasi a dirgelwch ynglŷn â byd ble mae'r chwedlonol a'r meidrol yn cyd-fyw...Mae'r ddau brif gymeriad yn gymhleth, yn gyfoethog, y ddau yn ymladd eu brwydrau personol eu hunain ac yn brwydro yn erbyn grymoedd arallfydol yr un pryd. Mae Dadeni yn nofel ddiddorol am sawl rheswm ac, er y defnydd o gymeriadau chwedlonol, mae'n un hynod gyfredol." - Cerian Arianrhod, Gwales

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304