Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Dyddiadur Addysg A5 2018 Academic Diary

Y Lolfa  Llyfrau eraill gan Y Lolfa

Dyddiadur addysg dwyieithog 17 mis, wythnos-ar-y-tro, maint A5, Awst 2017 - Rhagfyr 2018, ar gyfer sefydliadau Cymreig, yn cynnwys blwyddiadur, amserlenni, tudalennau nodiadau a rhestr gynhwysfawr o gyfeiriadau a rhifau ffôn cenedlaethol defnyddiol.

Nodyn: hwn yw ein hunig ddyddiadur academaidd. Os am brynu dyddiadur 12-mis (Ion-Rhag), gweler ein Dyddiadur Desg A4 neu'r Dyddiadur Poced.

ISBN: 9781784614683

Adran: Nwyddau Eraill

Iaith: Dwyieithog

5.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304