Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Cymro ai Lyfrau

Gerald Morgan  Llyfrau eraill gan Gerald Morgan

Dim ond naw oed oedd Gerald Morgan pan ddechreuodd gasglu llyfrau gyda'i arian poced. Erbyn hyn, mae'n berchen ar lyfrgell drawiadol a hynod ddifyr sy'n dweud cyfrolau am y dyn ei hun.

Er mai llyfrau Cymraeg sy'n mynd â'i fryd, fe'i magwyd ar aelwyd Saesneg yn Brighton, a chafodd ei brofiad cyntaf o bori mewn siop llyfrau Cymraeg y tu allan i Gymru, yn Siop Griffs yn Cecil Court yn Llundain.

Mae'r llyfr hwn yn llawn hanesion difyr am daith bywyd yn frith o lwyddiannau a siomedigaethau wrth iddo hel yr hyn sy'n dystion papur i iaith a diwylliant Cymru, ac mae'n adrodd stori gyfoethog y Cymro diddorol hwn.

ISBN: 9781784614126

Adran: Cofiannol Hanes

Iaith: Cymraeg

9.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304