Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Fi a Mr Huws

Mared Lewis  Llyfrau eraill gan Mared Lewis

Lle oedd pawb? Roedd distawrwydd yn fy nychryn i. Ro'n i ar fin gweiddi “Ben? Caio?”, ond stopiais i. Doedd 'na ddim pwynt. Fyddai 'na ddim ateb.

Mae Lena ar groesffordd bywyd.

Mae'n wraig an yn fam i un. Ond mae ei mab yn mynd i'r coleg. Felly, beth mae hi'n mynd i'w wneud nawr?

Mae ffrind newydd yn ei harwain mewn sawl cyfeiriad... ac mae sawl cyfrinach yn cael ei datgelu...

Nofel hwyliog, hawdd i'w darllen, gyda geirfa ar bob tudalen. Addas i ddysgwyr lefel Uwch i fyny.

ISBN: 9781784614003

Adran: Ffuglen Dysgwyr

Iaith: Cymraeg

£7.99     
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304